یک جوان در ولایت بامیان خود را حلق‌آویز کرد
یک جوان در ولایت بامیان خود را حلق‌آویز کرد

خبرگزاری زنان افغان: یک پسر جوان روز گذشته “۲۳” حمل در منطقه سیاه خاک ساحه فولادی خود را حلق آویز کرده است. منابع به خبرگزاری زنان افغان می‌گوید، ابتدا این جوان از خانه بیرون شده است و تا نا وقت شب به خانه بر نگشته، پس از جستجو، خانواده‌اش او را در یک خانه خالی […]

خبرگزاری زنان افغان: یک پسر جوان روز گذشته “۲۳” حمل در منطقه سیاه خاک ساحه فولادی خود را حلق آویز کرده است. منابع به خبرگزاری زنان افغان می‌گوید، ابتدا این جوان از خانه بیرون شده است و تا نا وقت شب به خانه بر نگشته، پس از جستجو، خانواده‌اش او را در یک خانه خالی در حالی پیدا کرده است که خودش را حلق‌آویز کرده است.
به گفته‌ی منابع هنوز علت این خودکشی روشن نیست، جسد وی برای بررسی بیشتر به شفانه ولایتی بامیان منتقل شده است.
پس از تسلط طالبان، شماری زیادی دیگر از جوانان نیز به شیوه‌های مشابه در این ولایت دست به خود کشی زده اند.
بر اساس آمارهای رسمی، سال گذشته تنها چهار دختر جوان در بامیان خود کشی کردند.
وضعیت بد اقتصادی، بی سرنویشتی جوانان، محرومیت از آموزش و کار از دلایلی خود کشی جوانان در این ولایت گفته شده است.