یک دانش آموز صنف یازدهم مکتب در بامیان خود را حلق آویز کرد
یک دانش آموز صنف یازدهم مکتب در بامیان خود را حلق آویز کرد

خبرگزاری زنان افغان: منبع آگاه از ولایت بامیان می گوید دو روز پیش از این “۲۳ ثور” یک پسر جوان در ساحه شهیدان مربوطات مرکز بامیان خود را حلق آویز کرده به زندگی اش پایان داد. به گفته منبع، این پسر حدودا ۲۰ سال دارد و دانش آموز صنف یازده مکتب بوده است. تا هنوز […]

خبرگزاری زنان افغان: منبع آگاه از ولایت بامیان می گوید دو روز پیش از این “۲۳ ثور” یک پسر جوان در ساحه شهیدان مربوطات مرکز بامیان خود را حلق آویز کرده به زندگی اش پایان داد.
به گفته منبع، این پسر حدودا ۲۰ سال دارد و دانش آموز صنف یازده مکتب بوده است.
تا هنوز علت این خودکشی روشن نیست.
در کمتر از سه ماه این پنجمین فردی است که در بامیان دست به خودکشی زده است.
فقر و بیکاری از مهمترین علت های این خودکشی گفته شده است.