یک دختر پس از مخالفت با ازدواج اجباری در بدخشان تیر باران شده است
یک دختر پس از مخالفت با ازدواج اجباری در بدخشان تیر باران شده است

چند روز قبل منابع محلی از قتل یک دختر نوجوان در بدخشان توسط برادرش خبر دادند. و انگیزه‌ی قتل او معلوم نبود، اکنون یک منبع به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید که این دختر نوجوان سیمین نام داشت و به تازه‌گی بدون رضایت اش با یک مرد نامزد شده بود. به گفته‌ی منبع این دختر قصد […]

چند روز قبل منابع محلی از قتل یک دختر نوجوان در بدخشان توسط برادرش خبر دادند. و انگیزه‌ی قتل او معلوم نبود، اکنون یک منبع به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید که این دختر نوجوان سیمین نام داشت و به تازه‌گی بدون رضایت اش با یک مرد نامزد شده بود.
به گفته‌ی منبع این دختر قصد داشت با پسر مورد علاقه اش ازدواج کند اما خانواده ی وی مخالفت کرده و بدون رضایت وی، او را با یک‌ مرد دیگر نامزد کرده بودند. سیمین بعدازین‌ رویداد از خانه فرار نموده و به خانه ی پسر مورد علاقه اش می‌رود اما خانواده‌ی پسر وی را نمی‌پذیرد و با تماسی به خانواده اش او را تسلیم برادرش می‌کند. سیمین بعد از رسیدن به خانه از ترس برادرانش خودرا در تشناب قفل و پنهان می‌کند اما برادران خشمگین سیمین به اسم های فواد و فرزان پس از لت وکوب زیاد وی را بی رحمانه به رگبار می‌بندند.
مقامات رسمی طالبان تاکنون درین‌ مورد چیزی نگفتند.
به علت مجازات نشدن عاملین خودکشی و قتل زنان از سوی حکومت طالبان، رویدادهای جنایی زن کشی در کشور حال افزایش است.
خبرگزاری زنان افغانستان