یک روزنفس کشیدن زیر سلطه طالبان مانند یکسال سپری می‌شود
یک روزنفس کشیدن زیر سلطه طالبان مانند یکسال سپری می‌شود

خبرگزاری زنان افغانستان: جنبش اعتراضی شنبه‌های ارغوانی در یک گردهمایی اعتراضی در فضای سربسته از تداوم وضعیت مبهم زنان زیر سلطه‌ی طالبان انتقاد کردند. این زنان امروز(چهارشنبه۲۴ جوزا ۱۴۰۲ ) در تابلوهای اعتراضی خود شعارهای «حق، عدالت، آزادی» و«  ندای ما برحق است» و «نه به تروریزم، نه به افکار افراطی» به نمایش گذاشتند‌. زنان […]

خبرگزاری زنان افغانستان: جنبش اعتراضی شنبه‌های ارغوانی در یک گردهمایی اعتراضی در فضای سربسته از تداوم وضعیت مبهم زنان زیر سلطه‌ی طالبان انتقاد کردند.
این زنان امروز(چهارشنبه۲۴ جوزا ۱۴۰۲ ) در تابلوهای اعتراضی خود شعارهای «حق، عدالت، آزادی» و«  ندای ما برحق است» و «نه به تروریزم، نه به افکار افراطی» به نمایش گذاشتند‌.
زنان معترض می‌گویند که طالبان جز وضع محدودیت بر زنان زیر نام دین و شریعت، هیچ مسوولیتی دیگری ندارند.
«در حالیکه وضع اقتصادی مردم هر روز در حال بدتر شدن است، تعداد گداها در حال افزایش است، هیچ کس در هیچ کجا افغانستان امنیت روحی روانی و فیزیکی ندارد، حکومت سرپرست ط.البان معلوم نیست تا جه زمان سرپرست خواهد بود، تبعیض جنسیتی، قومی، زبانی و مذهبی به اوج خود رسیده، ما از این وضعیت به ستوه آمده ایم»
زنان معترض همچنان می‌گویند  یک روز نفس کشیدن زیر حاکمیت استبدادی طالبان همانند یک سال سپری می‌شود. زنان معترض از مردم افغانستان خواستند که در برابر ظلم و استبداد طالبانی در کنار زنان افغانستان بایستند و از آنان حمایت کنند.