یک زن در دایکندی دست به خودکشی زد
یک زن در دایکندی دست به خودکشی زد

خبرگزاری زنان افغان: منابع از ولایت دایکندی می گویند روز گذشته (دوشنبه ۱۵ جوزا) یک زن در قریه “مناره” از مربوطات ولسوالی کجران توسط مواد مخدر دست به خود کشی زد و به زندگی اش پایان داده است. گفته می‌شود این زن به دلیل خشونت‌های خانوادگی پیش از این نیز دست به خودکشی زده است […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع از ولایت دایکندی می گویند
روز گذشته (دوشنبه ۱۵ جوزا) یک زن در قریه “مناره” از مربوطات ولسوالی کجران توسط مواد مخدر دست به خود کشی زد و به زندگی اش پایان داده است.
گفته می‌شود این زن به دلیل خشونت‌های خانوادگی پیش از این نیز دست به خودکشی زده است اما از سوی خانواده اش جلوگیری شده است.
این در حالی است که آمار خودکشی در ولایت های مرکزی کشور در تناسب به سال های پیش به گونه کم پیشینه ی افزایش یافته است.