یک زن در ولایت فاریاب دست به خود کشی زد
یک زن در ولایت فاریاب دست به خود کشی زد

خبرگزاری زنان افغان: منابع از ولایت فاریاب می‌گویند، یک زن در روستای “باغ بوستان” ولسوالی قرغان این ولایت روز پنج‌شنبه ۷ ثور خودش را حلق‌آویز کرد و به زندگی اش پایان داد. به گفته‌ی منابع هنوز انگیزه‌ی این خودکشی روشن نیست. در سال‌های پسین رویدادهای خودکشی به گونه بی پشینه‌ی افزایش یافته است. فقر، تنگدستی، […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع از ولایت فاریاب می‌گویند، یک زن در روستای “باغ بوستان” ولسوالی قرغان این ولایت روز پنج‌شنبه ۷ ثور خودش را حلق‌آویز کرد و به زندگی اش پایان داد.
به گفته‌ی منابع هنوز انگیزه‌ی این خودکشی روشن نیست.
در سال‌های پسین رویدادهای خودکشی به گونه بی پشینه‌ی افزایش یافته است.
فقر، تنگدستی، بازماندن دختران از آموزش و آینده مبهم از علت‌های مهم خودکشی‌ها گفته می‌شود.