یک متعلم صنف ۱۲ در بامیان خود را حلق‌آویز کرد
یک متعلم صنف ۱۲ در بامیان خود را حلق‌آویز کرد

خبرگزاری زنان افغان: یک منبع از ولایت بامیان می‌گوید، شب گذشته یک جوان ۱۸ ساله در منطقه‌ی “خواجه روشنایی دره فولادی” مربوطات مرکز بامیان دست به خود کشی زده به زندگی اش نقطه ی پایان گذاشت. به گفته‌ی منابع هنوز علت این خود کشی روشن نیست. یک هفته پیش از این دو جوان دیگر نیز […]

خبرگزاری زنان افغان: یک منبع از ولایت بامیان می‌گوید، شب گذشته یک جوان ۱۸ ساله در منطقه‌ی “خواجه روشنایی دره فولادی” مربوطات مرکز بامیان دست به خود کشی زده به زندگی اش نقطه ی پایان گذاشت.
به گفته‌ی منابع هنوز علت این خود کشی روشن نیست.
یک هفته پیش از این دو جوان دیگر نیز در بامیان دست به خود کشی زده اند.
اخیر رویدادهای خودکشی در بامیان به گونه کم پیشینه‌ی افزایش یافته و سبب نگرانی باشندهای این ولایت شده است.