یک مدرسه دینی ویژه زنان در ولسوالی ورس ایجاد شد
یک مدرسه دینی ویژه زنان در ولسوالی ورس ایجاد شد

خبرگزاری زنان افغان: یک مدرسه دینی ویژه زنان در منطقه ” تگاب‌غار” از مربوطات ولسوالی ورس ولایت بامیان ایجاد شد. منابع به خبرگزاری زنان افغان می‌ گوید هزینه ساخت این مدرسه از سوی باشندگان این منطقه پرداخت می شود. شماری از باشندگان تگاب‌غار می‌گویند حالا که دختران شان از رفتن به مکتب و دانشگاه بازمانده […]

خبرگزاری زنان افغان: یک مدرسه دینی ویژه زنان در منطقه ” تگاب‌غار” از مربوطات ولسوالی ورس ولایت بامیان ایجاد شد.
منابع به خبرگزاری زنان افغان می‌ گوید هزینه ساخت این مدرسه از سوی باشندگان این منطقه پرداخت می شود.
شماری از باشندگان تگاب‌غار می‌گویند حالا که دختران شان از رفتن به مکتب و دانشگاه بازمانده اند تلاش می کنند زمینه تعلیم آنانرا در این مدرسه دینی فراهم کنند.
ورس یکی از ولایت های دور است بامیان است که بیشترین باشندگان آن را خانواده های فقیر تشکیل می دهند.