یک مقام طالبان: برای ۱۷۵ تن حکم قصاص و برای ۳۷ تن دیگر حکم سنگسار صادر کرده اند
یک مقام طالبان: برای ۱۷۵ تن حکم قصاص و برای ۳۷ تن دیگر حکم سنگسار صادر کرده اند

خبرگزاری زنان افغان: عبدالمالک حقانی، معاون ستره محکمه طالبان در یک نوار ویدویی که به رسانه ها رسیده گفته است که ستره محکمه این گروه در سراسر افغانستان حکم قصاص ۱۷۵ تن و سنگسار کردن ۳۷ تن را صادر کرده‌اند. بر بنیاد اظهار این مقام طالبان، دادگاه طالبان به چهار تن حکم زیر دیوار کردن […]

خبرگزاری زنان افغان: عبدالمالک حقانی، معاون ستره محکمه طالبان در یک نوار ویدویی که به رسانه ها رسیده گفته است که ستره محکمه این گروه در سراسر افغانستان حکم قصاص ۱۷۵ تن و سنگسار کردن ۳۷ تن را صادر کرده‌اند.
بر بنیاد اظهار این مقام طالبان، دادگاه طالبان به چهار تن حکم زیر دیوار کردن و برای ۱۰۳ نفر دیگر حکم اجرای حدود شرعی صادر کرده‌اند.
یک منبع می‌گوید، طالبان بسیاری از این حکم ها را در پشت پرده بدور از دید عموم اجرا کرده اند و هیچ کسی از چگونگی اجرای حکم‌های صادر شده آگاه نیستند.