۲۵ تن در بدخشان مجازات شدند
۲۵ تن در بدخشان مجازات شدند

حکم تعزیری بر بیست و پنج تن به شمول چهار زن در شهر فیض آباد مرکز بدخشان اجرا شد. مولوی عبدالجمیل رییس محکمه شهری طالبان در بدخشان می‌گوید که هر یک از متهمان، در میدان ورزشی مخابرات در ملاء عام ۳۰ الی ۳۹ دره زده شده اند. به گفته‌ی وی، این افراد به جرم های […]

حکم تعزیری بر بیست و پنج تن به شمول چهار زن در شهر فیض آباد مرکز بدخشان اجرا شد.

مولوی عبدالجمیل رییس محکمه شهری طالبان در بدخشان می‌گوید که هر یک از متهمان، در میدان ورزشی مخابرات در ملاء عام ۳۰ الی ۳۹ دره زده شده اند.

به گفته‌ی وی، این افراد به جرم های ارتباط نامشروع، فساد اخلاقی، فروش شراب، مواد مخدر و جعل کاری بازداشت شده بودند.