۲۷ حوت روز ملی خبرنگار و افزایش چالش‌های خبرنگاران در افغانستان
۲۷ حوت روز ملی خبرنگار و افزایش چالش‌های خبرنگاران در افغانستان

خبرگزاری زنان افغان: از ۲۷ حوت، روز ملی خبرنگار در حالی در افغانستان گرامی‌داشت به عمل می‌آید که خبرنگاران نسبت به گذشته، اکنون با چالش‌ها و محدودیت‌های زیادتری بخصوص در قسمت حق دسترسی به اطلاعات رو به رو هستند. گفته می‌شود که حدود هفت‌هزار خبرنگار و کارمند رسانه‌یی وظیفه‌شان را از دست داده‌ و بیش […]

خبرگزاری زنان افغان: از ۲۷ حوت، روز ملی خبرنگار در حالی در افغانستان گرامی‌داشت به عمل می‌آید که خبرنگاران نسبت به گذشته، اکنون با چالش‌ها و محدودیت‌های زیادتری بخصوص در قسمت حق دسترسی به اطلاعات رو به رو هستند.

گفته می‌شود که حدود هفت‌هزار خبرنگار و کارمند رسانه‌یی وظیفه‌شان را از دست داده‌ و بیش از یک هزار خبرنگار کشور را ترک کرده‌اند و همچنان سازمان ملل 245 مورد خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کرده‌است.

در همین حال شماری از بانوان روزنامه‌نگار می‌گویند که حضور زنان در رسانه های کشور کمرنگ شده و تعدادی زیادی از همکاران شان وظایف خود را از دست داده اند.

بهاره محمدی(نام مستعار) یک تن از خبرنگاران زن در رسانه‌های محلی هرات می‌گوید: «ما زنان خبرنگار شرایط بسیار سختی داریم. بعد از تحولات اخیر وظیفه خود را از دست داده بودم اما دوباره با معاش بسیار اندک به یکی از رسانه‌های محلی کار گرفتم آن هم از روی مجبوریت. اما خانم‌های خبرنگاری که قبلا همکار بودیم هنوزم بیکار هستند».
وی می‌گوید، حضور زنان در اجتماع الزامی است و‌ حذف آنان از جامعه تاثیرات ناگواری در پی خواهد داشت.

طبق آمار های کمیته‌ی‌ مصوونیت خبرنگاران در حوزه‌ی غرب کشور، در حال حاضر پنجاه بانو در حوزه‌ی غرب مصروف کار خبرنگاری هستند که تعداد آنان متغیر است.
به گفته‌ی مسوولان در این کمیته، کمیته‌ی آنان متعهد به حمایت و مصوون نگه داشتن بانوان روزنامه‌نگار است.

اسما رضایی(نام مستعار) بانوی دیگر‌ی‌ست که در حوزه‌ی غرب فعالیت رسانه ‌ی دارد.
وی می‌گوید، از جمله چالش‌های عمدهٔ آنان در قسمت کار خبرنگاری، محدودیت دسترسی زنان خبرنگار به اطلاعات کافی بوده و تبعیض در دسترسی به اطلاعات در مقایسه با همکاران اقا، و نداشتن معاش و حمایت مالی کافی، شرایط کار را برای زنان خبرنگار دشوار کرده است.

در همین حال، شماری از خبرنگاران مرد در هرات می‌گویند که چالش‌های سد راه خبرنگاران نسبت به گذشته افزایش یافته است اما در مقایسه با خبرنگاران مرد، زنان خبرنگار با چالش‌های جدی‌تری رو به هستند.

این درحالی‌ست که در گزارشی که امروز از سوی AFJC یا مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز ملی خبرنگار در مورد وضعیت خبرنگاران به به نشر رسید گفته شده است که شرایط برای کار در رسانه ها در سال ۱۴۰۱ به شدت محدود شده است.

گزارش‌گر: شهیره الهامی