۴۵۸ تن از فارغان پسر دانشکده‌‌های علوم طبی بدون حضور دانشجویان دختر فراغت شان را تجلیل کردند
۴۵۸ تن از فارغان پسر دانشکده‌‌های علوم طبی بدون حضور دانشجویان دختر فراغت شان را تجلیل کردند

خبرگزاری زنان افغانستان: با روی کار آمدن طالبان دختران و زنان از تمامی حقوق انسانی و شرعی شان از جمله حق آموزش محروم گشته و خانه‌نشین شدند. روز چهارشنبه، ۸ قوس، حدود ۴۵۸ تن از دانشجویان پسر دانشکده‌‌های علوم طبی دانشگاه کابل در حالی از فراغت شان تجلیل کردند که حدود ۶۰ تن از دانشجویان […]

خبرگزاری زنان افغانستان: با روی کار آمدن طالبان دختران و زنان از تمامی حقوق انسانی و شرعی شان از جمله حق آموزش محروم گشته و خانه‌نشین شدند.

روز چهارشنبه، ۸ قوس، حدود ۴۵۸ تن از دانشجویان پسر دانشکده‌‌های علوم طبی دانشگاه کابل در حالی از فراغت شان تجلیل کردند که حدود ۶۰ تن از دانشجویان دختر که دوره‌ی تحصیلی شان به پایان رسیده است، در این مراسم حضور نداشتند.

با ممنوعیت دختران از حق آموزش و تحصیل، دختران از حضور در مراسم فراغت دانشجویی نیز محروم گشته و پسران بدون حضور دختران همصنفی شان فراغت خویش را جشن می‌گیرند.