تیرباران شدن یک زن توسط طالبان در بدخشان
تیرباران شدن یک زن توسط طالبان در بدخشان

یک زن باردار در بدخشان به دلیل اینکه همسرش کارمند امنیت ملی بود، توسط طالبان تیر باران شد همسر این زن نیز هفته گذشته در ساحه گردنه ی باغ بالا در کابل از سوی افراد ناشناس ترور شده بود.

یک زن باردار در بدخشان به دلیل اینکه همسرش کارمند امنیت ملی بود، توسط طالبان تیر باران شد همسر این زن نیز هفته گذشته در ساحه گردنه ی باغ بالا در کابل از سوی افراد ناشناس ترور شده بود.