راهپیمایی زنان دایکندی با شعارهای دو سویه  برهم خورد.
راهپیمایی زنان دایکندی با شعارهای دو سویه  برهم خورد.

شماری از زنان  در ولایت دایکندی امروز (شنبه، ۱۶ دلو) در یک راهپیمایی مدنی خواهان آزاد سازی پول های منجمد شده‌ی افغانستان از سوی امریکا شدند اما وقتی شعار راهپیمایی از آزادسازی پولهای منجمد افغانستان به شعار حق آموزش ،کار و آزادی منحرف شد، راهپیمایی نیز از هم پاشید. این راهپیمایی با تدابیر شدید امنیتی […]

شماری از زنان  در ولایت دایکندی امروز (شنبه، ۱۶ دلو) در یک راهپیمایی مدنی خواهان آزاد سازی پول های منجمد شده‌ی افغانستان از سوی امریکا شدند اما وقتی شعار راهپیمایی از آزادسازی پولهای منجمد افغانستان به شعار حق آموزش ،کار و آزادی منحرف شد، راهپیمایی نیز از هم پاشید.
این راهپیمایی با تدابیر شدید امنیتی از سوی افراد طالبان در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی برگزار شد.

زنان اشتراک کننده دراین تظاهرات معلمین و شاگردان مکاتب و حوزه‌های علمیه بوده اند که از سوی ریاست معارف ولایت دایکندی و با پافشاری شورای علما و مسولان طالبان وادار به اشتراک در راهپیمایی شده بودند.
آنان در ابتدای راهپیمایی خواهان آزاد سازی پول های منجمد شده‌ی افغانستان از بانکهای امریکا شدند و همچنان شعار های “مرگ بر امریکا” و ” مرگ بر جوبایدن”  را سر می‌دادند اما یکباره  شماری دیگری از زنان شعار ” حق آموزش کار و آزادی”  را سر می‌دهند و همچنان شعار  ” تعلیم و تحصیل حق ماست ،حق خودرا از دهن شیر می‌گیریم.”

وقتی شعار های راهپیمایی از آزادسازی پول های منجمد شده‌ی افغانستان به شعار حق آموزش، کار و آزادی منحرف می‌شود افراد طالبان دستور می‌دهند که راهپیمایی را تمام کنند.

دست کم پنج تن از معلمین و شاگردان مکاتب اشتراک کننده دراین راهپیمایی به خبرگزاری زنان افغانستان تایید کرده اند که مسولین طالبان در ریاست معارف دربدل اشتراک آنان در راهپیمایی وعده‌ی پنجصد افغانی داده بودند. و همچنان به معلمین زن هشدار داده بودند که در صورت عدم اشتراک در راهپیمایی از وظایف شان منفک می‌شوند ویا به نقاط دوردست ولایت دایکندی تبدیل می‌شوند.

این درحالیست که هفته‌ی قبل نیز شماری از زنان در کابل با راه اندازی یک راهپیمایی خواهان آزاد سازی پولهای منجمد افغانستان از بانکهای امریکا شده بودند اشتراک کننده‌گان این راهپیمایی نیز از سوی افراد طالبان وادار به اشتراک شده بودند و تامین امنیت آن نیز از سوی افراد طالبان صورت گرفته بود.