روز شمار زنان
روز شمار زنان

1399/10/14 راحله دوستم منحیث سناتور انتصابی از سوی ریئس جمهور به مجلس سنا معرفی شد 1399/10/17 شهربانو سادات در میان کارگردانان برتر جهان قرار گرفت 1399/10/22 مردان مسلح سه زن از کارمندان قول اردوی209 شاهین را مورد هدف قرار دادند 1399/10/24 حمیرا قادری مشاور وزارت معارف از سوی رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف برکنار شد […]

1399/10/14 راحله دوستم منحیث سناتور انتصابی از سوی ریئس جمهور به مجلس سنا معرفی شد

1399/10/17 شهربانو سادات در میان کارگردانان برتر جهان قرار گرفت

1399/10/22 مردان مسلح سه زن از کارمندان قول اردوی209 شاهین را مورد هدف قرار دادند

1399/10/24 حمیرا قادری مشاور وزارت معارف از سوی رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف برکنار شد

1399/10/27 حسنا جلیل معین پالیسی و استراتیژی وزارت داخله از مقامش برکنار شد

1399/10/28 دوقاضی زن در کابل ترور شد

1399/11/12 مهتاب ساحل برنده جایزه ژاله اصفهان شناخته شد

1399/11/19 حسنا جلیل به حیث معین وزارت زنان تقرر یافت

1399/11/30 نسرین بارکزی، حقوق‌دان افغان-آمریکایی به‌عنوان دستیار مشاور حقوقی کاملا هریس، معاون رییس‌جمهور آمریکا گماشته شد.

1399/12/3 ستعفای یلدا رویان؛ «رییس اداره‌ ارگان‌های محلی در صدد یکسان‌سازی قومی است

1399/12/5 انیسه شهید اولین واکسن کرونا را در افغانستان دریافت کرد

1399/12/9 برای نخستین بار یک خلبان زن در کشور هواپیمای ملکی را به پرواز درآورد