محدودیت های سفر زنان و تقلای جهانتاب درویش برای کمک به زنان روستایی
محدودیت های سفر زنان و تقلای جهانتاب درویش برای کمک به زنان روستایی

لطیفه سادات موسوی ۱۳ حمل ۱۴۰۱ هفت ماه پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بهانه های مختلفی برای حذف زنان از جامعه تراشیده شد. بهانه های از حجاب گرفته تا محرم شرعی! دانش آموزان مکاتب تا طرح یک یونیفورم شرعی یا حجاب از مکتب محروم شدند. زنان شاغل از ادارات دولتی بدون دلیل و بهانه […]

لطیفه سادات موسوی
۱۳ حمل ۱۴۰۱
هفت ماه پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بهانه های مختلفی برای حذف زنان از جامعه تراشیده شد.
بهانه های از حجاب گرفته تا محرم شرعی!
دانش آموزان مکاتب تا طرح یک یونیفورم شرعی یا حجاب از مکتب محروم شدند. زنان شاغل از ادارات دولتی بدون دلیل و بهانه حذف شدند. وزارت امور زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شد تا محتسبان این‌وزرات که اکثرا مردان تندرو هستند از روی و موی دختران، نحوه‌ی پوشش وگشت و گذار زنان نظارت کنند. اما اخیرا سفر زنان به بیرون از کشور و حتی در داخل شهر بدون محرم‌شرعی نیز ممنوع شد.
درین‌میان شماری از زنانی کارمند در نهادهای امداد رسان که هر ازگاهی برای سفر کاری به ولایات می‌روند اکنون در ایست های بازرسی طالبان بخاطر داشتن یا نداشتن محرم شرعی مرد، مورد بازپرسی قرار می‌گیرند.
جهانتاب درویش کارمند یکی از نهاد های امداد رسان است که بیش از سه ماه است برای کمک به زنان روستایی به ولایت ها سفر می‌کند او  به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید که ممکن است بخاطر نداشتن محرم شرعی مرد از کار بیکار شود.
” وضع محدودیت برای زنان کارمند بخصوص کسانی‌که بنابر دلایلی محرم شرعی ندارند بسیار دشوار تمام می‌شود و ممکن است بخاطر این امر وظیفه های شان را از دست بدهند.”
به بانو درویش اخیرا دریکی از ایست های بازرسی طالبان گوشزد شده است که در جریان سفر،  داشتن محرم‌ شرعی مرد الزامی‌یست.


” در آخرین سفر ولایتی ام دریک ایست بازرسی طالبان حدود یک ساعت معطل شدیم چون محرم شرعی به همراه نداشتم، آنها با ما برخورد بد نکرد اما تاکید کردند که به زنان اجازه‌ی کار داده ایم اما در مسیر های طولانی باید با محرم شرعی بروید.”
جهانتاب درویش بانوی جوانیست که یک بخش زنده‌گی او با خانواده اش در مهاجرت در کشور ایران سپری شده است.
او زمانیکه به افغانستان بازگشت‌آرزو داشت که یک مجری موفق رسانه‌ای باشد. او هنوز در آغاز این‌ مسیر بود و مشغول تحصیل در رشته‌ی ژورنالیزم بود.  اما مانند هزاران جوان دیگر به یکباره‌گی سرنوشتش دیگر‌گون‌شد.
انستیتوت که جهانتاب درویش در آن درس می‌خواند اکنون از فعالیت باز مانده است.
او در کنار تحصیل با یک چینل یوتیوب در بخش اعلانات کار می‌کرد وقتی برای حضور زنان در رسانه ها محدودیت وضع شد و نقش زنان نیز حذف شد جهانتاب نیز از کار بیکار شد.
جهانتاب درویش پس از مدتها سرگردانی و بیکاری موفق شد با یکی از نهادهای امداد رسان همکار شود .
او می‌گوید طی این سه ماه بیش ازینکه درآمد مادی اش را تامین کرده باشد در جریان‌سفرهایش تجربه‌هایی را کسب کرده است که خیلی برایش ارزشمند است. زیرا او با زنانی سر وکارداشت که اوضاع عمومی کشور هیچ تاثیر روی زندگی آنان نداشت. زنان روستایی که مشغول کشاورزی و دامداری اند. جهانتاب می‌گوید با زنانی هم صحبت شده بود که تحولات اخیر در کشور برای آنان هیچ فرقی نداشت زیرا زندگی آنان با محرومیت گره خورده بود.
” درجریان این شغل متوجه شدم که زنان افغانستان چقدر محروم اند مخصوصا اکنون که آنها  در عرصه‌ی سیاست و کابینه‌ی کشور شان نقش ندارند. مرد ها در سرزمین من به زنان شان اجازه‌ی درس و تحصیل نمی‌دهند زیرا آن را یک ننگ و عیب می‌پندارند  اما وقتی زنان را برای کار کردن سر زمین ها و پرورش حیوانات می‌فرستند آن را عیب و ننگ نمی‌پندارند.”
شماری از زنان افغانستان معتقد اند که طالبان هیچ برنامه‌ای در بهبود وضعیت زنان و دختران و مشارکت زنان در بدنه‌ی دولت شان ندارند زیرا با گذشت هفت ماه از حاکمیت شان تاکنون موفق نشده‌اند که دروازه‌های مکاتب را به روی دختران باز کنند و برای دختران دانشجو هزاران بهانه می‌تراشند تا آنان را از دانشگاه دلسرد و خانه نشین کنند.
و از سخت ترین قیودات محرم شرعی مرد است که برای گشت و گذار زنان وضع شده است و حتی زنان امداد رسان همکار با نهادهای امداد رسان غیر دولتی، مکلف اند یک‌محرم شرعی مرد آنان را همراهی کنند.