طالبان اگر بیاد سرنوشت کودکان افغانستان چه خواهد شد؟

169

سوسن سادات دختر متولد ماه ثور سال ۱۳۸۸ شمسی در شهر کابل بدنیااست .او آموزش های ابتدایی را در یکی از کودکستانهای شهر کابل سپری کرده و با شروع سن هفت سالگی و به دلیل متکی بودن به زبان دری وسایرمضامین در لیسه خصوصی صنف دوم را شروع کرد با اغاز صنف سوم : این سال درسی به آموزش حرفه ای موسیقی در همان مکتب پرداخت . سوسن با کمک والدین گرامی اش و استاد گرانقدر محمد شفیع سپهر توانست دو نوع موسیقی شرقی و غربی را بیاموزد که شرقی عبارت از کار با هارمونیه و غربی پیانو می باشد، در نتیجه او تا هنوز ده ها آهنگ را با پیانو و هارمونیه می نوازد و حدود هفت اهنگ را به ثبت رسانیده است که عبارتند از : زنگ مکتب ، استاد مهربانم ، سرباز وطن، صلح، بچه ی کابل ، بیرق ملی و آزادی . از این میان اهنگ آزادی ِ او دارای کلیپ می باشد که در همین روزها از صفحه ی یوتوب سوسن سادات نشر خواهد شد ، ناگفته نماند که او در حال ثبت و کلیپ سایر اهنگ های خود می باشد. سوسن علاوه بر حساب کاربری یوتوب دارای صفحه ای در اینستاگرام و فیسبوک نیز می باشد . او در کنار هنر موسیقی دختری ورزشکار در هنر رزمی رشته ی تکواندو تا کمر بند سرخ و رشته ی فوتبال نیز هست. سوسن در کنار سایر این فعالیت ها به هنر رسامی نیز بلدیت دارد و در اوقات فراغت تمرینات ورزشی و موسیقی و رسامی را انجام می دهد . او از صنف سوم تا صنف پنجم ، اول نمره عمومی مکتب خصوصی نمونه نیز بوده است . سوسن آرزومند است تا صلحی سرتاسری ، کشورش را فرا بگیرد تا زنان افغانستان بتوانند برای رشد و ترقی کشور هم پای مردان در جامعه اشتراک کنند .یکی از آرزوهای دیگر او سفر به ولایات افغانستان است تا بتواند کنسرتهای بیشماری را برای آوردن لبخند بر گوشه ی لبان مردم رنج دیده ی کشور خصوصا زنان بیاورد .

سوسن با اینکه زیاد بزرگ نیست اما درک بالای از جامعه افغانستان دارد خصوصا زنان و دختران همسن سال سوسن میگوید: کودکان افغانستان نیاز به شادی و بازی دارد و باید همراه با موسیقی بتواند بدون ترس از جامعه برقصد و پای کوبی کنند.سوسن نگران گفت گویهای صلح است و میگوید من نمیخواهم فعالیتهایم متوقف شود برنامه های زیادی برای اینده خودم دارم اما اگر طالبان به افغانستان بیاد  سرنوشت کوکان افغانستان چه خواهد شد.