روزشمار زنان

روز شمار زنان افغانستان

روز شمار زنان در سال 1400

2/1/1400 تجاوز بر دختر هشت ساله کابل کارته سخی
4/1/1400 بصیره رسولی وکیل کندز شد
3/1/1400 کمیته سویدن در افغانستان وظیفه‌ی شکیلا زدران به‌دلیل اظهارات در مورد علی‌پور تعلیق کرد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا