افغانستان و جهان

آتش سوزی

آتش سوزی در غرب کابل

لحظات پیش در نزدیکی یک مرکز آموزشی در غرب کابل ،منطقه تانک تیل برچی آتش سوزی رخ داده است، تیم اطفاییه به ساحه رسیده اما آتش هنوز مهار نشده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا