افغانستان و جهان

سفر رئیس جمهور به نمیروز

رئیس جمهور غنی برای افتتاح بند کمال خان با طیاره ای که تمام خدمه و خلبان آن زن بودند سفر کرد

رئیس جمهور اشرف غنی برای افتتاح بند کمال خان در نیمروز با طیاره ی” شرکت هوایی کام ایر ” سفرکردند این اولین بار است که رئیس جمهور با طیاره ای که تمام خدمه و خلبان آن زن بودند سفر کردند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا