افغانستان و جهان

اختلاس در ساخت دیوار سفارت افغانستان

قیومی، سرگند و بانو رحمانی به اختلاس در ساخت دیوار سفارت امریکا متهم شدند

منبع هشت صبح:سارنوالی ابتدایی غیرنظامی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، محمدهمایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه، شادمحمد سرگند مشاور رییس جمهور در امور زیربنا و رویا رحمانی سفیر افغانستان در امریکا را در پیوند به اختلاس از بودجه ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن متهم شناخته و از دادگاه خواستار مجازات برای آن‌ها شده است.
در صورت دعوای سارنوال این پرونده، قیومی، رحمانی، و سرگند به اختلاس ۷۱۹ هزار و ۲۲۰ دالر در پروژه ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن متهم شده‌اند.
در این صورت دعوا به صورت تفصیلی توضیح داده شده است که مقام‌های مزبور که برخی از آن‌ها اکنون برحال نیستند، در ساخت این دیوار از صلاحیت‌های وظیفه‌ای خود نیز سوء استفاده کرده‌اند.
سارنوالی در پیوند به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای این سه مقام نیز از دادگاه خواستار مجازات شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا