افغانستان و جهان

تقرر مرجان متین منحیث معاون اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری

مرجان متین معین پیشین وزارت معارف به حیث معاون اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری مقرر شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا