افغانستان و جهان

گردهمایی مدل های جوان؛ خشونت‌ها متوقف شود

مدل ها با پوشیدن "کفن" و آرایش چهره هایشان به شکل قربانیان حمله های انتحاری؛ خواستار صلح در افغانستان شدن.

شماری از مدل‌های جوان، روز شنبه در یک نمایش اعتراضی در کابل بر پایان خشونت‌ها و رسیده‌گی به اوضاع نابسامان سیاسی در کشور تأکید کردندشماری از مدل‌های جوان، امروز شنبه در یک نمایش اعتراضی در کابل بر پایان خشونت‌ها و رسیده‌گی به اوضاع نابسامان سیاسی در کشور تأکید کردند.
مدل ها با پوشیدن “کفن” و آرایش چهره هایشان به شکل قربانیان حمله های انتحاری؛ خواستار صلح در افغانستان شدن.
اجمل حقیقی، از برگزارکننده‌گان این نمایش گفت:«خواستیم که همین وضعیت کنونی افغانستان را، درد و رنجی‌که مردم افغانستان دارند، انتحار، انفجار، هزاران معامله سیاسیی‌که وجود دارد، این را بیاریم در قالب یک فیشن‌شو.»
این مدل‌ها تأکید ‌ورزیدند که برای تأمین امنیت کامل در کشور، باید هر شهروند به اندازه توانش، کاری کند.
آسنات، یکی از این مدل‌ها بیان داشت: «بس است دیگر! انتحاری نشود، جنگ نشود! ما می‌خواهیم در افغانستان صلح بیاید.»

عبیدالله مجیدی، مدل دیگر نیز افزود: «نمانند که دیگر انتحاری شود یا انفجار شود و هیچ خانواده‌یی بدون پدر، بدون مادر یا بدون شوهر شود!»
برگزارکننده این نمایش از طرف‌های درگیر می‌خواهد که از خشونت دست بکشند و به آتش‌بس و صلح رو بیاورند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا