افغانستان و جهان

بازداشت دختری با سلاحهای بدون مجوز در کابل

پولیس کابل از بازداشت دختری که خود را کارمند امنیت ملی معرفی می کرد در ناحیه سوم شهر کابل خبر می دهد. پولیس کابل می گوید، روز گذشته یک دختر خانم را در مربوطات ناحیه سوم دستگیر نموده که خود را کارمند امنیتی معرفی می کرد. این فرد از ساحه کارته چهار با دو میل سلاح بدون مجوز و یک پایه مخابره، بازداشت گردید. شخص بازداشت شده هیچ گونه رسمیت در نهاد های امنیتی نداشته و بررسی پولیس در رابطه با او جریان دارد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا