افغانستان و جهان

تصویر اولین پلیس زن در کعبه

خبر گزاری رصد تصویر از زنی را که لباس پولیس بر تن داشته و در فضای کعبه ابستاد است را به نشر سپرده تصویرگویا این است ،زن پولیس در کعبه شریف در حال انجام وظیفه است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا