افغانستان و جهان

نشست مشترک ائتلاف زنان برای صلح

به نمایندگی از ائتلاف زنان در روند صلح، شبکه منطقه ای زنان، شبکه زنان افغان، موسسه همبستگی زنان افغان برای عدالت، نهاد برابری برای صلح و دموکراسی، موسسه حقوق بشر و محو خشونت، خبرگزاری زنان افغانستان، شبکه زنان در حکومتداری شهری و نمایندگان زنان از 34 ولایت کشور در این نشست اعلامیه مشترکی را منتشر کردند، هدف از این اعلامیه مشترک بیان نگرانی ها و اولویت زنان افغان درباره روند صلح میباشد.
موارد زیر از جمله خواسته های مشترک زنان در اعلامیه مذکور است:
1. تاخیر بیشتر در گفتگوهای صلح فرصت بی سابقه صلح در کشور را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
2. اعلام آتش بس 10 روزه در ماه رمضان.
3. اکنون که نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند، دیگر هیچ بهانه ای برای تداوم جنگ علیه مردم افغانستان وجود ندارد.
4. ما زنان افغان بر یک رویکرد مشارکتی حقیقی در روند صلح تاکید داریم.
5. حقوق و دستاوردهای زنان افغان محافظت گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا