افغانستان و جهان

مفقود شدن دو کارمند افغان فلم پس از انفجار دیروز در دشت برچی

به گفته صحرا کریمی رئیس افغان فلم دو کارمند خانم که به تازگی به خانواده افغان فلم پیوسته بودند، پس از انفجار دیروز تا به حال مفقود شده اند و هیچ خبری از آنها نیست. طیبه موسوی و فاطمه محمدی دو کارمندی بودند که به تازگی در ریاست افغان فلم استخدام شده بودند و مسیر رفت و آمد آنها، مسیر دشت برچی خوانده شده است.
رئیس افغان فلم می گوید منتظر شناسایی دو جسم سوخته ای هستیم که به طب عدلی فرستاده شده اند.
گفتنی است این اتفاقات در پی دو انفجار دیروز در دشت برچی افتاده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا