مقالات

۱۹جون برابر است با روز جهانی مبارزه با خشونت جنسی در جنگ ها

نادیا مراد بانوی ایزدی ساکن کردستان عراق بود که توسط داعشی ها به عنوان برده جنسی مورد سواستفاده قرار می گرفت. او با فرار از دست داعشیان و سخنان تکان دهنده اش توانست توجه جامعه جهانی را به موضوع جنایت جنگی جلب کند.

تاریخ جنگ های زیادی را به خود دیده، در این جنگ ها فرصت ها،‌ غنیمت ها،‌ فجایع و خونریزی های زیادی صورت گرفته و افراد زیادی را تحت نام قربانی اختصاص داده و صدمات فراوانی را به آنها زده است. با اینکه همه افراد بدون تفکیک جنسیت و سن از ناحیه جنگ ها متأثر شده اند اما همیشه گروهی از این قربانیان با حالات وخیم تر نسبت به سایر گروه ها قرار می گیرند. زنان از جمله قربانیان جنگ هستند که همیشه و در طول تاریخ متأثر از حوادث گوناگون پیرامون محیط شان بوده اند اما صدمه ای که جنگ و خونریزی ها به زنان وارد می کند آسیب بسیار متفاوت تری از آنچه که به دیگران وارد می شود است.
در طول جنگ های جهانی و کشمکش ها بین ابرقدرت ها همواره این زنان بوده اند که قربانی سیاست های بین اقتدارطلبان شده اند چرا که اگر در طول تاریخ جنگی نیز در گرفته آغاز کننده آن مردان بوده اند نه زنان!
حتی در طول جنگ هایی که در صدر اسلام صورت می گرفته بیشترین قربانیان از زنان گرفته می شد چرا که در جنگ یا کشته می شده اند و یا هم مورد تجاوزهای جنسی مکرر گروهی قرار می گرفته و یا به عنوان کنیز فروخته می شدند بعضا برای تسلی خاطر گروه برنده و برای درهم شکستن غرور طرف بازنده جنگ جلوی چشمان همسران و یا پسران شان مورد تجاوز و تعدی قرار می گرفته اند.
جنگ های جهانی بین کشورها نیز تلفات و خسارات زیاد و سنگینی را در پی داشت و صدمات و آسیب های جدی ای را به زنان و دختران کشورهای مورد هجوم به بار آورد. اما رفته رفته با تشکیل سازمان ملل و شکل گرفتن قواعد جنگی و به وجود آمدن برخی قواعد و اصول در درگیری های مسلحانه و مورد هدف قرار ندادن افرادی که بی طرف در جنگ هستند و یا می توانند در جنگ ها آسیب پذیر باشند، کمی چهره جنگ ها تغییر کرد. اما با وجود این هم زنان و دختران از پیامدهای ناشی از جنگ در امان نماندند چنانکه در جوامعی که جنگ وجود ندارد هم از پیامد آسیب های اجتماعی در امان نیستند.
هنوز هم در بسیاری از کشورهای درگیر جنگ، درمیدان جنگ زنان و دختران زیادی طعمه سیاست های اقتدارگرایان می شوند البته در بسیاری از موارد خود این اقتدارگرایان نقش عامل اصلی را ندارند اما به عنوان تمویل کنندگان عاملان اصلی شناخته می شوند.
جنگ هایی که در افغانستان، عراق و سوریه توسط گروه های تندرو رخ داده است هم از پیامدهای وحشتناک جنگ برای زنان مستثنا نبوده و قربانیان خود را داشت اما در این بین شاید تنها عده انگشت شماری توانستند تا صدای خود را به گوش سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق قربانیان جنگ برسانند. یکی از این افراد نادیا مراد بانوی ایزدی ساکن کردستان عراق بود که توسط داعشی ها به عنوان برده جنسی مورد سواستفاده قرار می گرفت. او با فرار از دست داعشیان و سخنان تکان دهنده اش توانست توجه جامعه جهانی را به موضوع جنایت جنگی جلب کند.
در واقع نامگذاری ۱۹ جون به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت جنسی در جنگ ها نیز از ثمره تلاش های این مبارز خستگی ناپذیر است. او در سال ۲۰۱۸ برنده جایزه نوبل صلح شد اما تمام مبلغ جایزه را که یک میلیون دالر بود را برای ساخت شفاخانه در محل تولد خود اهدا کرد.
هر چند کشورها خود را متعهد به کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی می دانند و سازمان ملل نیز کوشش می کند تا در رابطه با اصول و قواعد جنگی و محافظت از گروه های آسیب پذیر در جنگ ها جدی باشد و تمهیدات جدی ای را روی دست بگیرد اما تا زمانی که گزارش از این جنایات به این سازمان نرسد همواره این سازمان از وقوع چنین رخدادها بی اطلاع مانده و نمی تواند که تأثیری در از میان بردن این آسیب ها و یا حتی کاهش آن داشته باشد.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا