خبرگزاری زنان افغانستان: در رقابت های انتخابات پارلمانی سال 1397 خورشیدی 414 کاندیدای زن از سراسر کشور در پیکار انتخاباتی اشتراک نمودند.

بر اساس لیست کمیسیون مستقل انتخابات  چهارصد و چهارده تن کاندیدای زن در انتخابات پارلمانی از 34 ولایت کشور به شمول  کوچی ها وارد پیکارهای انتخاباتی شدند.

همچنان بیشترین کاندیدای زن با 119 تن از کابل و کمترین کاندیدای زن با 2 تن از ولایات خوست و پنچشیر ارزیابی گردیده است.

در انتخابات پارلمانی جاری سهم زنان و دختران جوان چشمگیر میباشد و بیشترین زنانی که وارد این پیکار شده اند اهداف گوناگونی در برنامه ها و شعارهای انتخاباتی خود مخصوصا در راستای موضوعات زنان اعلام کرده اند.

در ذیل لیست کامل زنان از سراسر افغانستان که در انتخابات پارلمانی سال 1397 اشتراک نموده اند آورده شده است:

119 نفر   ولایت کابل

11 نفر     ولایت بامیان

7 نفر        ولایت نورستان

2 نفر        ولایت خوست

9 نفر        ولایت ارزگان

3 نفر        ولایت نیمروز

22 نفر     ولایت بلخ

8 نفر        ولایت دایکندی

28 نفر     ولایت هرات

8 نفر        ولایت کاپیسا

8 نفر        ولایت پکتیکا

2 نفر        ولایت پنجشیر

11 نفر     ولایت پروان

9 نفر        ولایت وردک

4 نفر        ولایت لغمان

4 نفر        ولایت سرپل

9 نفر        ولایت بدخشان

4 نفر        ولایت جوزجان

19 نفر     ولایت فاریاب

4 نفر        ولایت سمنگان

4 نفر        ولایت زابل

13 نفر     ولایت کندهار

9 نفر        ولایت هلمند

17 نفر     ولایت کندز

18 نفر     ولایت ننگرهار

9 نفر        ولایت بادغیس

5 نفر        ولایت لوگر

12نفر      ولایت بغلان

5 نفر        ولایت پکتیا

12 نفر     ولایت تخار

5 نفر        ولایت غور

3 نفر        ولایت فراه

3 نفر        ولایت کنر

8 نفر        کوچی ها