خبرگزاری زنان افغانستان: در رقابت های انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ خورشیدی ۴۱۴ کاندیدای زن از سراسر کشور در پیکار انتخاباتی اشتراک نمودند.

بر اساس لیست کمیسیون مستقل انتخابات  چهارصد و چهارده تن کاندیدای زن در انتخابات پارلمانی از ۳۴ ولایت کشور به شمول  کوچی ها وارد پیکارهای انتخاباتی شدند.

همچنان بیشترین کاندیدای زن با ۱۱۹ تن از کابل و کمترین کاندیدای زن با ۲ تن از ولایات خوست و پنچشیر ارزیابی گردیده است.

در انتخابات پارلمانی جاری سهم زنان و دختران جوان چشمگیر میباشد و بیشترین زنانی که وارد این پیکار شده اند اهداف گوناگونی در برنامه ها و شعارهای انتخاباتی خود مخصوصا در راستای موضوعات زنان اعلام کرده اند.

در ذیل لیست کامل زنان از سراسر افغانستان که در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ اشتراک نموده اند آورده شده است:

۱۱۹ نفر   ولایت کابل

۱۱ نفر     ولایت بامیان

۷ نفر        ولایت نورستان

۲ نفر        ولایت خوست

۹ نفر        ولایت ارزگان

۳ نفر        ولایت نیمروز

۲۲ نفر     ولایت بلخ

۸ نفر        ولایت دایکندی

۲۸ نفر     ولایت هرات

۸ نفر        ولایت کاپیسا

۸ نفر        ولایت پکتیکا

۲ نفر        ولایت پنجشیر

۱۱ نفر     ولایت پروان

۹ نفر        ولایت وردک

۴ نفر        ولایت لغمان

۴ نفر        ولایت سرپل

۹ نفر        ولایت بدخشان

۴ نفر        ولایت جوزجان

۱۹ نفر     ولایت فاریاب

۴ نفر        ولایت سمنگان

۴ نفر        ولایت زابل

۱۳ نفر     ولایت کندهار

۹ نفر        ولایت هلمند

۱۷ نفر     ولایت کندز

۱۸ نفر     ولایت ننگرهار

۹ نفر        ولایت بادغیس

۵ نفر        ولایت لوگر

۱۲نفر      ولایت بغلان

۵ نفر        ولایت پکتیا

۱۲ نفر     ولایت تخار

۵ نفر        ولایت غور

۳ نفر        ولایت فراه

۳ نفر        ولایت کنر

۸ نفر        کوچی ها