پنجشنبه, ۴ اسد , ۱۴۰۳ | Thursday, 25 July , 2024
بررسی فرامین و احکام طالبان در حوزه‌ی زنان 13 حوت 1402
گزارش تحقیقی

بررسی فرامین و احکام طالبان در حوزه‌ی زنان

در این تحقیق به بررسی احکام و فرامین طالبان در حوزه زنان در دور دوم حاکمیت این گروه بر افغانستان پرداخته شده است و به صورت موضوعی به تبعات و پیامدهای این احکام و فرامین و تأثیرپذیری مردم این کشور به ویژه زنان از آنها، اشاره شده است.

زنان در زندانهای طالبان وحشتناکترین شکنجه های غیر انسانی را تجربه می‌کنند. 10 حوت 1402
گزارش تحقیقی؛ شکنجه زنان در زندانهای طالبان

زنان در زندانهای طالبان وحشتناکترین شکنجه های غیر انسانی را تجربه می‌کنند.

بر اساس یک گزارش تحقیقی، زنان زندانی در زندانهای مخوف طالبان علی الرغم عدم دسترسی به عدالت خشونت و شکنجه های غیر انسانی ازجمله شلاق، ضرب وشتم، تعرض و تجاوز را تجربه کرده اند. 

افزایش خودکشی زنان زیر حاکمیت طالبان 02 حوت 1402
گزارش تحقیقی

افزایش خودکشی زنان زیر حاکمیت طالبان

خودکشی احساس ناخوشایندی است که به دلایل متفاوت سراغ افراد می‌آید. وقتی فرد احساس ناامیدی کرد و در پیدا کردن راه‌حل مشکلات ناتوان ماند، بحران‌ها و شرایط موجود برایش غیر قابل هضم شد، دست به‌عمل خودکشی می‌زند.