Tuesday, July 16, 2019
گزارش ویژه

گزارش ویژه

برنامه گفتمان هفته حقوق بشر در کابل برگزار شد

ورکشاپ سه روزه حقوق بشر از سوی دفتر خبرگزاری زنان افغانستان ،بنیاد آرمان شهر، شهر کتاب، روز دوشنبه تاریخ ۱۹ قوس  سالجاری با حضور...

بر گزاری کنفرانس ملی برای زنان متشبث

برنامه کنفرانس ملی برای زنان متشبث روز دوشنبه تاریخ 28 عقرب با حضور مقامات حکومتی، مهمانان داخلی و خارجی در کابل هوتل سرینا برگزار...

زنان مفقود شده در روند مذاکرات صلح

امروز مورخ ۱۷ عقرب سال ۱۳۹۷ کنفرانس مطبوعاتی موقف جامعه مدنی افغانستان در رابطه وضعیت فعلی و مذاکرات صلح در دفتر مرکزی شبکه زنان...

پنجمین جشنواره تیاتر دانشجویان دانشگاه کابل به پایان رسید

پنجمین جشنواره تیاتر دانشجویان دانشگاه کابل روز چهارشنبه، نهم عقرب به پایان رسید. این جشنواره با کمک های مالی سفارت و انستیتوت فرانسه، انستیتیوت...

414 کاندیدای زن در پیکارهای انتخاباتی اشتراک کردند

  خبرگزاری زنان افغانستان: در رقابت های انتخابات پارلمانی سال 1397 خورشیدی 414 کاندیدای زن از سراسر کشور در پیکار انتخاباتی اشتراک نمودند. بر اساس لیست...

کانون پرورش فکری سین دخت در کابل با شعار فرهنگ کتابخوانی افتتاح شد

محفل افتتاحیه کانون پرورش فکری سین دخت با همکاری موسسه خبر گزاری زنان افغانستان و موسسه توان بخشی و توسعه بهتر بر گزار گردید." حمیرا...

شناسایی حل منازعات محلی در چهار ولایت هرات، بلخ، کابل و ننگرهار

برنامه شناسایی منازعات محلی در چهار ولایت هرات. بلخ. کابل و ننگرهاربا حضور مقامات حکومتی و نهاد های مدنی و اجتماعی در شهر کابل...

برنامه نقش زنان در ترویج فرهنگ شهرنشینی در شهر کابل برگزار شد:

برنامه نقش زنان در ترویج فرهنگ شهرنشینی با حضور مقامات حکومتی و نهاد های مدنی و       اجتماعی از شاروالی کابل در باغ بابر بر...

بازیگر محبوب سینمای افغانستان از سویدن به هرات برای درمان آمده است

حمیده عبدالله، بازیگر محبوب و پٌرآوازۀ افغانستان مشهور به «شیرین گل پرسوز» از سویدن به افغانستان برگشته است وبه تازگی در یک بیمارستان خصوصی...

اضطراب مادران شاغل

شبانه ستانکزی توان اینکه او را هر روز با ان چشمان اشک‌الود ببینم دیگر برایم نمانده بود. سه روز از شروع کورس می‌گذشت. چهره‌ی مضطربش...

تازه ترین مطالب

تاوان سختی پس دادم برای زندگی بهتر

چشم که باز کردم خودم را در ایران  یافتم ؛اونجا به دنیا امدم کلان شدم  درس خواندم ؛و  ازدواج کردم .  درایران   با اینکه می...