مانیتورینگ رسانه ها

استفاده از طنازگی زنان در ثروت اندوزی شبکه های مخابراتی

طنازگی زن جزئی از ویژگی ها و صفات زنانه ای به شمار می رود که درونی بوده و تنها منحصر به فضای درونی خانه و خانواده می شود و نمایش آن به بیرون از خانه و در محضر دیگران می تواند عواقب و پیامدهای ناخوشایندی برای خود زن و خانواده او در پی داشته باشد.

زنان موجودات خارق العاده و خاصی که با طبیعتی کاملا متفاوت از مردان خلق شده و دارای ویژگی های خاص خود می باشند اما همواره در تاریخ در استثمار و انقیاد نظام ها قرار گرفته و هیچ گاهی نتوانسته اند آزاد و مستقل از آنچه خواست و اراده نظام ها بوده زندگی کنند. شاید دلیل اصلی این موضوع را بتوان در زن بودن و طبع ملایم زنان در پذیرش خانواده و ایجاد استحکام در روابط آن جستجو کرد. اما طبع ملایم زنانه و مسأله پذیرش خانواده و ایجاد استحکام هیچ گاهی دلیلی بر سر فرو نهادن به اراده و سیاست نظام ها نخواهد بود. زن ها در اوج زن بودن، ملایم و متین بودن می توانند انتخاب های مستقل خود را برای روح و تن خود داشته باشند.
زن در کنار ملایم و عاطفی بودن، جسور و سرسخت بودن، موجودی توانمند و قدرتمند نیز هست. قدرت، اراده و شخصیت خود را داراست و باید برای حفظ و نگهداشت آن بسیار متوجه نیز باشد. تجربه طولانی در دایره زمان نشان دهنده توجه خاص نظام ها به این موجود و در بند کشیدن او به هر نحوی است خواه در حکم معشوق، خواه در حکم نیروی کار، خواه در هر نقش و ساختار دیگری که وجود داشته باشد.
مطالعه تاریخ همیشه این را به ما ثابت کرده که در طول تاریخ نظام ها در پی تصرف و تسلط بر زن، روح، جسم و عواطف او بوده اند که این تصرف و تسلط وابسته به اراده و سیاستی که در پشت آن پنهان بوده جلوه های گوناگونی به خود گرفته است.
نظام های سرمایه داری،‌ مردسالار و پدرسالار هر کدام با هدف های متفاوتی در پی تسلط بر زن، نیروی کار، روح و تن زن می باشند و زمان طولانی را نیز برای به ثمر نشستن اهداف و مقاصدشان اختصاص داده اند. دنیای مد و فیشن نیز که نوع پیشرفته از دنیای صنعت است نیز همواره در پی تسخیر زنان جهت بهره بردن از زیبایی آنان و در نتیجه تولید سرمایه و سود بیشتر است و جالب تر هم اینکه زنان به نام مد و فیشن حاضر می شوند تا در خدمت این نظام قرار گیرند و ابزاری برای تولید ثروت آنان باشند.
همان طور که گفته شد زنان ویژگی های زیادی دارند که باعث می شود تا نظام سرمایه داری به دنبال جذب و در پی انحصار آن باشد، یکی از این ویژگی ها طنازگی زن است که همیشه در طول تاریخ هم توانسته تا خریداران زیادی را به خود اختصاص دهد اما این بار دیده می شود که یکی از شبکه های مخابراتی در افغانستان دست به سواستفاده از طنازگی زن به عنوان ابزاری برای جذب مشتری و فروش خدمات زده است.
طنازگی زن جزئی از ویژگی ها و صفات زنانه ای به شمار می رود که درونی بوده و تنها منحصر به فضای درونی خانه و خانواده می شود و نمایش آن به بیرون از خانه و در محضر دیگران می تواند عواقب و پیامدهای ناخوشایندی برای خود زن و خانواده او در پی داشته باشد.
زمانی که از زن و زیبایی و طنازگی اش به عنوان ابزار استفاده شود، نگاه به زن و ارزش های انسانی او نیز شی گونه می شود و او موقف خود را از یک انسان به یک شی تنزیل می دهد و فضا را ایجاد می کند تا برخوردهایی از سر هوس و شهوت با او صورت بگیرد. استفاده ابزاری از طنازگی باعث به دام افتادن زن به عنوان قربانی و مشتری به عنوان قربانی دوم می شود و این چرخه تا جایی ادامه پیدا می کند که صاحب نظام بتواند با ابزار طنازگی مال و کالای خود را بفروشد حال حتی اگر این کالا خود زن باشد.
دختر جوانی با فیشن عالی در تبلیغات خدمات یک شبکه مخابراتی ظاهر می شود و با طنازگی و ناز و عشوه و گاها حرکات موزون دست و بدن خود مشتریان را ترغیب به استفاده از این خدمات و شامل شدن در آن برای ریختن انبوهی از ثروت جامعه به جیب شبکه مخابراتی می کند. حال اگر آن خدمات و پیشکش خوبی های خود را می داشت نیازی با استفاده ابزاری از جنس زن و طنازگی اش نمی شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا