افغانستان و جهان

بیانیه و امضا بیش از ۱۲۰۰ تن از افغانستان و ایران برای آتش بس فوری در افغانستان

ما دوستان واقعی افغانستان، امضاکنندگان این نامه سرگشاده، حمایت خود را از خواست‏های زنان افغانستان که در زیر ابراز شده، اعلام می‏داریم و همصدا با آنان سازمان ملل متحد، دولت افغانستان و بازیگران ذیدخل ملی و بین ‏المللی را به انجام تعهدات و در پیش گرفتن اقدامات مسئولانه برای پایان بخشیدن به جنگ و تحقق صلح عادلانه‏ی همه‏شمول که حافظ منافع و حقوق همه باشندگان این سرزمین اعم از زن و مرد باشد، فرا می‏خوانیم.
*
زنان افغانستان آتش بس فوری، صلح عادلانه و ضامن حقوق همگان را می‌خواهند
زنان افغانستان بیش از چهل سال است که جنگی خانمانسور را تحمل می‌کنند. جنگی که در آن هیچ نقشی نداشته‌اند و کرامت انسانی‌شان بطور مداوم و روزمره مورد هجوم قرار گرفته است، آنها سال‌هاست خواهران و مادران، همسران، کودکان و جوانان بی‌گناه خود را در این چرخه جنگ، خشونت بی‏ پایان، آپارتاید جنسی، آدم‎ربایی، نسل‌کشی، زن‌کشی، تجاوز، بردگی، فقر مطلق و بی‏داد از دست می‎دهند و هر روز داغی تازه بر جانشان می‌نشیند. خانه ‏هایشان ویران، کودکانشان یتیم و چند نسل از آنان در سرزمین خود و یا کشورهای منطقه و جهان آواره شده‎ اند.
در طول چندین دهه جنگ و کشتار، آنان بیش از همه افراد جامعه از مجموعه‎ ی حقوق انسانی خود، دسترسی به امکانات اولیه زندگی، امنیت، امکانات سلامتی و بهداشتی، تحصیل و کار، فعالیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و داشتن جامعه مدنی مستقل محروم شده‏ اند. در حالیکه پس از جنگ سرد با وجود چالش‌ها و تغییر پی در پی رژیم‌های سیاسی، امیدهایی برای تحقق یک زندگی بهتر برای مردم افغانستان نمایان شده بود، اما جنگ و اشغال باردیگر همه چیز را نابود کرد. امروز با شعله‌ور شدن دوباره آتش جنگی تمام عیار در سراسر کشور و ظهور دوباره طالبان که در پی خروج غیرمسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان، ضعف حکومت مرکزی و حمایت یا بی‎ عملی سایر کشورهای منطقه، صورت گرفته است، زندگی و آینده زنان افغانستان باردیگر در معرض تهدید و خطر قرار گرفته است. خشونت سازمان یافته علیه زنان توسط طالبان، ارتکاب جرایم جنگی از جمله کشتار غیر نظامیان، غصب خانه ‏ها و غارت اموال، تجاوز، ازدواج اجباری، خشونت‌های جنسی و جنسیتی و نقض فاحش حقوق بشر، آینده تاریکی را برای زنان افغانستان نشان می‌دهد.
همزمان با این جنگ و خشونت، مذاکرات صلح نیز بیش از آنکه با هدف بهبودی اوضاع در افغانستان باشد، در جهت مشروعیت بخشیدن به متهمان جنایت‌های جنگی و بانیان فجایع انسانی بی‏ شمار، پیش می‌رود. مذاکراتی که در آن جامعه مدنی مستقل افغانستان هیچ نماینده‌ای در آن ندارد و صدای زنانی که همین امروز در ولایات تحت امر طالبان، شلاق می‌خورند و سنگسار می‌شوند و به اجبار به عقد نکاح سربازان طالب درمی‌آیند، شنیده نمی‌شود. مذاکراتی که هیچ نشانی از صلح در آن نیست و بیشتر به چانه ‎زنی برای کسب قدرت می‎ماند.
ما جمعی از فعالان زن افغانستان و ایران، با صدای بلند اعلام می‎کنیم که زنان افغانستان شهروندانی برابر هستند و حقوق انسانی آنها می‌بایست در هر مذاکرات صلحی به عنوان پیش‌شرط مطرح و مورد قبول طرفین قرار گیرد. زنان افغانستان نباید باردیگر قربانی جنگ‎های نیابتی شوند و دستاوردهایشان در آتش جنگ‎هایی که در آن نقشی ندارند، از میان برود.
ما از دبیر کل سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری جهان و جامعه جهانی می‌خواهیم تا پیش از آنکه افغانستان به قتل‎گاه زنان تبدیل شود، صدای ما را بشنوند و برای دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان مداخله کنند. ما می‌خواهیم:
۱.طرف‌های درگیر در جنگ با قبول و پایبندی به مجموعه قوانین، کنوانسیون‏ها و تعهدات بین‏المللی بشردوستانه الزام‏آور، آتش‏بس فوری برقرار کنند.
۲.دولت افغانستان از بکار بردن استراتژی‏ها و تاکتیک‏های نظامی که در آن جان افراد ملکی و غیرنظامی را با خطر مواجه می‏سازد، جدا اجتناب ورزد.
۳.هر نوع تغییر رژیم سیاسی و یا تغییر قانون اساسی تنها از طریق انتخابات و توسط مردم افغانستان صورت بگیرد و نه از طریق جنگ و دخالت‎های نظامی.
۴.طرف‎های درگیر در جنگ، شامل طالبان، نیروهای مخالف مسلح، نیروهای بین‎المللی و دولت افغانستان ملزم به قبول مسئولیت و پاسخگویی در مقابل جرایم و جنایت‎های جنگی گذشته و حال شوند.
۵.دبیرکل سازمان ملل، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان، شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی از تمام مکانیزم‎ها و اختیارات خود برای توقف این جنگ استفاده کنند.
۶.با توجه به عدم رعایت تعهدات بین‌المللی از جانب طالبان و توافقنامه صلح دوحه، شورای حقوق بشر سازمان ملل با تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب، به ارزیابی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت از سوی طالبان و سایر گروه‌های مخالف مسلح، بپردازد.
۷.دولت افغانستان، جامعه بین‌المللی و آژانس‌های حقوق بشری برای جلوگیری از جنایات سازمان‌یافته طالبان و پیگرد قانونی عاملان این جنایتها با دادگاه بین‌المللی جزایی (دادگاه کیفری بین المللی) همکاری کنند تا به مصونیت از مجازات و تکرار این تعدی‌ها پایان داده شود.
۸.جامعه جهانی به خصوص تمام کشورهایی که طی این سالها با پول مردمان خود در افغانستان سرمایه‏گذاری کرده‌اند و نیز تمام مراجع سازمان ملل، باید اطمینان حاصل کنند که مذاکرات صلح، واقعی است و در مراحل مختلف این مذاکرات، تمام اصول و ارزش‏های بشردوستانه جهانشمول رعایت شوند. اصول و ارزش‌هایی که در طول بیش از دو دهه با تلاش، فداکاری و از جان گذشتگی ده‏ها هزار مرد و زن افغانستان در این سرزمین بدست آمده و حفاظت شده و قابل معامله و مذاکره نیستند.
۹. حق حیات و امنیت، حقوق برابر، پایان دادن به کلیه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان، آزادی بیان و حق فعالیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان، گروه‏های قومی، مذهبی و جنسی تضمین شود.
۱۰.دسترسی مساوی همه کودکان دختر و پسر به آموزش، مکاتب و تحصیلات عالی در تمام ولایات، ولسوالی‏ها، شهرها و قریه‏های افغانستان تضمین شود.
۱۱.حق کار و مشارکت در تمام ابعاد حیات اجتماعی و سیاسی برای همه اتباع افغانستان به ویژه زنان افغانستان به عنوان حقی غیر قابل مذاکره تضمین شود.
12. تدوین، تصویب و اجرای قوانین مدنی و جزایی کشور، منطبق بر قانون اساسی افغانستان و تنها مرجع تصویب‌کننده آن، مجلس ملی کشور باشد و ایجاد هر گونه نهاد غیر انتخابی منجمله شورای عالی فقهی طالبان و اعمال سلیقه و قدرت فراقانونی، غیرقانونی اعلام شود.
اسامی به ترتیب حروف الفبا
1- آدر والا
2- آدینه بیگی
3- آذر فارسی
4- آذر آشتیانی
5- آذر سلیم
6- آذر عسگری
7- آذر منصوری
8- آرا فریدی
9- آرزو پوپلزی
10- آرزو رحیمی
11- آرزو ظفر طریقت
12- آرمان غفارنیا
13- آزاد مظفری
14- آزاده باسر
15- آزاده زیلایی
16- آزاده سمسار کازرونی
17- آزاده فرقانی
18- آزاده کیان
19- آزاده ناصریان
20- آزیتا سپهری
21- آزیتا سمناک
22- آزیتا ابراهیم پور
23- آسیه امینی
24- آصفه كريمى
25- آمنه رضایی
26- آمنه موسوی
27- آمنه ندا لغمان
28- آمنه نظری
29- آمنه نوری
30- آمنه هجرت
31- آناهیتا سلطانی
32- آنجلا غیور
33- آوا آذری
34- آیدا بهرامی
35- آیدا جودکی
36- آیدا سعادت
37- آیدا قجر
38- آیسان تنها
39- ابراهیم امینی
40- احسان آرام
41- احمد امین
42- احمد جعفری صدر
43- احمد حاتمی
44- احمد حقی
45- احمد زارعی
46- احمد شیخزاده
47- احمد عالی نژاد
48- احمد مشعوف
49- ادریس قربانی
50- ارزو نور حبیبی
51- اسپد رمضانزاده
52- اسفندیار اسلامی
53- اسفندیارطاهری
54- اسما احمدی
55- اسما بهادری
56- اسما قائدی‌زاده
57- اسما نور
58- اسما وفایی
59- اسماعیل مکوندی
60- اسماعیل نورسته
61- اصغر محمدی
62- اصلیه احمدزی
63- اصلیه صدیقی
64- اعظم ذاتی
65- اعظم اکبرزاده
66- اعظم السادات هاشمی
67- اعظم بهرامی
68- اعظم جنگروی
69- اعظم ده صوفیانی
70- اعظم شاهرخی
71- افروز آموزنده
72- افسانه زنگنه
73- افسانه سالاری
74- افسانه شیرازی
75- افسانه مبینی
76- افسون دهقانی
77- اقدس زارع
78- اقدس شبانی
79- اکرم احقاقی
80- اکرم جودی
81- اکرم خاتم
82- اکرم طاهری
83- اکرم کریمی
84- اکرم محمدی
85- الميره هاشمي
86- المیرا محمدی
87- الهام ابراهی زاده
88- الهام احسانی
89- الهام پروندی
90- الهام شجاعی
91- الهام شریفی
92- الهام شفا
93- الهام صالحی
94- الهه امانی
95- الهه دهقانیان
96- الهه رحیمی
97- الهه محمدی
98- الهه مشعوف
99- الهه مقربی
100- الی محمدی
101- الیا طالبی
102- امید فروتن
103- امیر بورا
104- امیر حاصلی
105- امیر سالار محمدی
106- امیر فروتن
107- امیر قاسم زاده
108- امیر مهاجر
109- امیر نعمت اللهی
110- امیرحسین ابومحبوب
111- امیرفرهادی
112- امین اسکندری
113- اناهیتا بابایوا
114- انسیه انساندوست
115- انسیه سیاوش
116- انیبا صدیقی
117- انیتا رسولی
118- انیس فضلی
119- انیسه دهزاد
120- اوختای حسینی
121- اورانوس روشن مال
122- ايلناز ظهرابي
123- ایرج خدایاری
124- ایلیا اتبایی طبری
125- باصره محمدی
126- بتول عرفانی
127- بختیار بختیار
128- بختیار رضایی
129- برشكي شاهين
130- بنفشه جمالی
131- بنفشه قریشی
132- بهار احمدی
133- بهار رحیمی
134- بهاره زمانی
135- بهجت عرفانی محسنی
136- بهروز شادلو
137- بهروز عبداللهی
138- بهزاد امامی
139- بهزاد حسن وند
140- بهمن برنادل
141- بهنام ابراهیم زاده
142- بهیه شاداب
143- بيتا عسگري
144- بی بی گل امیری
145- بیانا هارتونی
146- بیژن اعتمادی
147- بیگرد تاتوره
148- پارمیس طیب زاده
149- پاریس ماهانی
150- پرستو احمدی
151- پرستو سرمدی
152- پرستو فروهر
153- پرستو موید
154- پرشنگ خلیقی
155- پروانه آل بویه
156- پروانه حسینی
157- پروانه سما صمدی
158- پروانه قاسمیان
159- پروانه کرامت
160- پروين سعيدى
161- پرویز الهیاری
162- پروین ادیب
163- پروین اردلان
164- پروین اسفندیاری
165- پروین افتخاری
166- پروین ضرابی
167- پروین فضلی
168- پروین فهیمی
169- پروین محمدی
170- پری طالبی
171- پریا جزایری
172- پریسا امام وردیلو
173- پریسا سلیمانی
174- پریسا شفیعی
175- پریسا عثمانی
176- پریما رسولی
177- پریناز سلیمانی
178- پشتون مظلوم یار
179- پلوشه صمدی
180- پویه مددی
181- پیمان شادفر
182- تارا نجفی
183- ترانه بنی یعقوب
184- ترنم سیدی
185- تقی مهدوی
186- تمنا عزیزیار
187- توران اکبرپور
188- توران همتی
189- تونیا ولی اوغلی
190- ثریا حصین
191- ثریا عطاری
192- ثریا قربانی
193- ثریا مرادی
194- ثریا ندیم پور
195- ثریا یوسفی
196- ثمانه رسولی
197- ثمین احمدی
198- ثمین گرجیان
199- جلال چقازردی
200- جلیل زین العابدینی
201- جمشید ایگدر
202- جمشید خون‌جوش
203- جميله آريامل
204- جمیله بختیاری
205- جمیله پاکوشا
206- جمیله داودی
207- جمیله سروش
208- جهان خان
209- جواد چاردولی
210- جواد دروازیان
211- جواد صفوی
212- جوانمیر مرادی
213- چنگیز زرافشان
214- حانیه اسمعیل نژاد
215- حبیبه رسولی
216- حبیبه گلرخ
217- حجت اله اسلامی
218- حجت اله قزوینیان
219- حدیث جزایری
220- حرمت رضوی
221- حسن اکبری
222- حسن ترابی
223- حسن جعفری
224- حسن نایب هاشم
225- حسنیه شکیب
226- حسین صمدی
227- حسین نورانی نژاد
228- حسین یگانه
229- حسینا عرب زاده
230- حسینعلی سالاری
231- حسینه نیکزاد
232- حشمت الله نظری
233- حکیمه شکری
234- حليمه خالقی
235- حلیمه سلیمی
236- حمید فرید
237- حمیده ابراهیمی
238- حمیده پویا
239- حمیده مرادی
240- حمیده هما
241- حمیرا ثاقب
242- حمیرا راعی
243- حنیفا رسولی
244- حنیفا ظهوریان
245- حورى دهقان شاد
246- حوریه خانپور
247- حوریه فرجزاده
248- حوریه فضلی
249- حوریه کرمی
250- خاطره ملانگ
251- خالد رحمن پور
252- خجسته جعفری
253- خديجه ياري
254- خدیجه پورکاظمی
255- خدیجه مقدم
256- خدیحه ظهرابی
257- خسرو طرهانی
258- داوود خطیب شهیدی
259- دجامیلاه میر
260- دریا رجبیان
261- دلبر توکلی
262- دلژین متوسل
263- دنیا الهیاری
264- دنیا فروتن
265- ذبیح الله ایثار
266- راحله صديقى
267- راضیه بابایی
268- راضیه رسولی
269- رامین ق خویی
270- رامینا حسینی
271- رباب مظلومی
272- رجب گرجیان
273- رحیم رحیمی
274- رحیمه بخشی پور
275- رحیمه یعقوب
276- رخشان بنی اعتماد
277- رزیتا صفی
278- رسول بشردوست
279- رضا جابری
280- رضا جارسیاه
281- رضا جلیلی
282- رضا خدیجه
283- رضا خواجوی
284- رضا عبدی
285- رضا غیاثوند
286- رضا متوجه
287- رضوان مقدم
288- رضوان نصرالهی
289- رعنا حبیبی
290- رعنا شیرازی
291- رفعت رحیمیان
292- رفعت نبی
293- رفیع جنید
294- رقیه ابراهیمی
295- رمضانعلی غلامی متکی
296- روجا احمدی
297- روجا کیا
298- روح انگیز حسن زاده
299- روح‌الله انصاری
300- روحینا وفا
301- رودابه زارع وندپور
302- روزینا عزیزی
303- روژین یوسف زاده
304- روضان دادخواه
305- رومینا طهماسبی
306- رونا صافي
307- رویا اخلاصپور
308- رویا رجبی نیا
309- رویا رحیمی دهبان
310- رویا سیاوشیان
311- ریتا محمدی
312- ریحانه صلاحی
313- ریحانه طراوتی
314- ریحانه عزیزی
315- ریحانه کریمی
316- ریما نوری
317- زارا امجديان
318- زاهده هدایت
319- زحل پوغ
320- زحل فراهی
321- زرغونه نورزیی
322- زرناز مهریار
323- زری گوراب
324- زکیه آزاد دلری
325- زکیه کاکر
326- زکیه محسنی
327- زلما بهادر
328- زهرا آشوری
329- زهرا اسدی
330- زهرا افتخاری
331- زهرا بخشی
332- زهرا حاجی بابایی
333- زهرا حسن زاده
334- زهرا حیدری
335- زهرا خدادادی
336- زهرا رضایی
337- زهرا رضویان
338- زهرا سجادی
339- زهرا شهرستانی
340- زهرا صمدی
341- زهرا ظریفی
342- زهرا عسگری
343- زهرا کریمی
344- زهرا محمدی
345- زهرا نقوی
346- زهرا یعقوبی
347- زهرا یگانه
348- زهره آقاجری
349- زهره افطسی
350- زهره جلال
351- زهره رحیمی
352- زهره زارعین
353- زهره شهابی
354- زهره صیادی
355- زهره طراوتی
356- زهره کریم نیا
357- زهره معيني
358- زهیل افخمی
359- زوهرا نوری
360- زیبا کمالی
361- زیبا نظری
362- زینب ابراهیمی
363- زینب اکبری
364- زینب پزشکیان
365- زینب دستجردی
366- زینب لامع
367- ژاله فلاح
368- ژينوس سبحاني
369- ژیلا اعتصامی
370- ژیلا بنی یعقوب
371- ژیلا موحد شریعت پناهی
372- ساجده زمانی
373- ساجده گودرزی
374- سادیه اکرامی
375- سارا آرین
376- سارا آرین مهر
377- سارا احراری
378- سارا حافدی
379- سارا خرم‌نهاد
380- سارا خوشخویی
381- سارا سیاهپور
382- سارا فرحزادی
383- سارا فضلی
384- سارا کریمی
385- سارا موسوی
386- سارا میمندی
387- سارا نورالهی
388- ساسان شهلاوی
389- ساقي پرخيده
390- ساقی سقازاده
391- سالار سالاری
392- سالیه اکبری
393- سام الدین ضیائی
394- سامان موسوی
395- سایرا رفیعی
396- سیدحسن ‌شهیدی
397- سپهر حیدری
398- سپیده اشرفی
399- سپیده پایور
400- سپیده جدیری
401- سپیده قادری
402- سپیده هژبری
403- ستایش ظریفی
404- ستوری کریمی
405- سجاد صمدی
406- سحر ابراهیمی
407- سحر بشیری
408- سحر رضایی
409- سحر ستوده
410- سحر سلحشوری
411- سحر سهرابی
412- سحر ظریفی
413- سحر فضلی
414- سحر کریمی
415- سحر مرانلو
416- سحر موسوی
417- سحر نمازیخواه
418- سرور دولتی
419- سرور صاحبی
420- سرور کسمایی
421- سعید امینی
422- سعید ستاری
423- سعید سهراب نژاد
424- سعید صمدنژاد
425- سعید وفا
426- سعیده باباخانلو
427- سعیده خاشی
428- سعیرا وفا
429- سما صمدی
430- سمانه اصغری
431- سمانه رسولی
432- سمانه سوادی
433- سمیرا راهی
434- سمیرا سالاری
435- سمیرا صفایی
436- سمیرا عرب زاده
437- سمیرا عینی
438- سمیرا مرادی
439- سمیه ابراهیمی
440- سمیه سلطان
441- سمیه شمالی
442- سمیه صمدی
443- سمیه فرید
444- سمیه کریمی
445- سمیه میرشمسی
446- سهیلا امیری
447- سهیلا شمس
448- سهیلا عزیری
449- سهیلا گلشاهی
450- سهیلا مسافر
451- سودابه آزاد
452- سودابه خلیلی
453- سودابه طاهري
454- سودابه ملاح
455- سوسن احسانی
456- سوسن رازانی
457- سوسن سرخوش
458- سوسن طهماسبی
459- سوسن عطايي
460- سوسن غلامرضایی
461- سوسن نویسا
462- سوگند شایان‌فرد
463- سولماز ایکدر
464- سونا قرامی
465- سونیا اثباتی
466- سونیا احمدی
467- سونیا ترکمن
468- سونیتا رحمانی
469- سيد حسن اخلاق
470- سيد علي موسوي آزاد
471- سيما سپين غر
472- سيمين كرامتى
473- سیا طایفه
474- سیاوش نیشابوری
475- سید رضا آزاد
476- سید علی اکبر تابعی
477- سید کاظم
478- سید محسن موسوی
479- سیدحسین سیدی
480- سیدحسین صدر
481- سیدعباس محدث نیا
482- سیده سکینه خاتمی
483- سیده نعیم
484- سیما دریادل
485- سیما رهشناس
486- سیما سمر
487- سیما صاحبی
488- سیما قریانی
489- سیمین احسانی
490- سیمین امیری
491- سیمین حاجیعلی
492- سیمین صدف
493- سینا دولتشاهی
494- سیندخت رحیمیان
495- شادی طاهری
496- شادیه جلالی ثانی
497- شاذیه حقجو احمدی
498- شاهده شفیعی
499- شاهین چارتنگی
500- شاهینه گلزاره
501- شایسته پوپل
502- شبانه استانکزی
503- شبنم بهارفر
504- شبنم ضیایی
505- شبنم قنواتی زاده
506- شجاع طهمانی
507- شراره یزدانی
508- شروین دهباشی
509- شریفا سحر
510- شریفه بنی‌هاشمی
511- شریفه سلطانی
512- شریفی سحر
513- شعله زمانی
514- شفیقه محسنی
515- شفیه رئیسی
516- شقايق صادقی
517- شقایق زنده دلان
518- شقایق مهرالحسنی
519- شکوفه صمدی
520- شکوفه واثق
521- شکوه جعفری
522- شکوه حاجی‌نصرالله
523- شکیلا حیدری
524- شمس الدین خیرالدین
525- شمس الدین مبینی
526- شمسی جمالی
527- شهپر بامداد
528- شهرام نکونام
529- شهرزاد طالبی
530- شهرزاد قربان
531- شهرزاد گارسچی
532- شهریار آزادگان
533- شهزاده سمرقندی
534- شهلا آمو
535- شهلا ابقری
536- شهلا اعزازي
537- شهلا حسینی
538- شهلا رحمتی
539- شهلا فروزانفر
540- شهناز اکبری
541- شهناز داوری
542- شهناز رفیعی
543- شهناز سیاقی
544- شهناز صمدی
545- شهیده مهاجر
546- شهین آرام
547- شهین چهارتنگی
548- شهین خاقانپور
549- شهلا حسن پور
550- شورانگیز داداشی
551- شوشر بابور
552- شوکت محمدی
553- شیبا ملک
554- شیرین احمدی
555- شیرین بهرامی‌راد
556- شیرین صابر
557- شیرین مهربد
558- شیرین نورزی
559- شیرین‌دخت نورمنش
560- شیما تدریسی
561- شیما عزیزی
562- شیما فلستوری
563- شیما قائدی‌زاده
564- شیما کریمی
565- شیماسادات حسینی
566- شیوا اطمینان مقدم
567- شیوا صادق پوری
568- شیوا نظرآهاری
569- ص. کیائی
570- صابر شریفی
571- صادق صناعی
572- صادقعلی ابراهیمی
573- صالح اردستانی زاده
574- صالح مفاخری
575- صالحه روستا
576- صبا عبداللهی
577- صبـــاح سارى
578- صحرا اسماعیلیانی
579- صحرا کریمی
580- صدف مرادی
581- صدیق الله توحیدی
582- صدیقه حسینی
583- صدیقه حمیدیان راد
584- صفا فهیم
585- صفورا رهبری
586- صلح عادلانه
587- صهبا پهلوان
588- صوفیا انوری
589- ضیا مبلغ
590- ضیاگل نصری
591- ضیاگل سلجوقی
592- طارق سعیدی
593- طاهره پژوهش
594- طاهره حقجو
595- طاهره حیدری
596- طاهره سعیدی نژاد
597- طاهره صفی نیا
598- طاهره قلندری
599- طریق ساعدی
600- طلایه نادی
601- طیبه بستام
602- طیبه عباسی
603- طیبه مطهری
604- ظهور ظفری
605- عادله محسنی
606- عاصف حسینی
607- عاطفه جنابی
608- عاطفه حسین نیا
609- عاطفه رفیعی
610- عاطفه شکری
611- عاطفه نصیری
612- عالیه اقدام دوست
613- عباس برزگر
614- عبدالامیر صلواتی
615- عبدالرقیب وهاب زاده
616- عبدالفتاح نظری
617- عبدالکریم نوری
618- عبداللطیف تیموری
619- عبدالله نوری
620- عبدالوارث شینواری
621- عرفان دهقانی
622- عزت الله فهیم زاده
623- عزیزه فضلی
624- عسل شبانی
625- عشرت احمدیان
626- عطیه شکری
627- عفت ماهباز
628- علی آبادانی
629- علی اکبر تهرانی
630- علی اکبر صفاییان
631- علی امامی
632- علی حقیقی
633- علی خرمابی
634- علی رضا ایرجی
635- علی رضا قادری رهقی
636- علی ستاری
637- علی طایفی
638- علی عباس زاده قمی
639- علی عباسی
640- علی فیض
641- علی کاغذچی
642- علی محمدی منصف
643- علی مکوندی
644- علی منجزی
645- علی ندیمی
646- علی نصیری
647- علی نظری
648- علی نمازی
649- علی هاشمی
650- علی یعقوبی
651- علیرضا حسینی
652- علیرضا رضایی
653- علیرضا رهبری
654- علیرضا صمدی
655- غزاله رضوی
656- غزاله زنهاری
657- غزل بزرگمهر
658- غلام رضا محمدی
659- غلامرضا تقی خواهان
660- غنچه قوامی
661- فائزه توکلی
662- فائزه رضائی توحید
663- فائزه منزوی
664- فائقه قنات آبادی
665- فاتح مردوخ
666- فاران حسامی
667- فاطمه ابراهیمی
668- فاطمه تاجیک
669- فاطمه جلیلی
670- فاطمه حسینی حصارشنه
671- فاطمه حسینی غفاری
672- فاطمه حیدری
673- فاطمه درویش
674- فاطمه رضائی توحید
675- فاطمه زینلی
676- فاطمه شکری
677- فاطمه شهریار
678- فاطمه صادقی
679- فاطمه صفازاده
680- فاطمه طاهری
681- فاطمه فضلی
682- فاطمه فلاح
683- فاطمه گرجیان
684- فاطمه گوارایی
685- فاطمه هنرمند
686- فاطمه یزدانی
687- فايقه نيازي
688- فایزه ایزدی
689- فتانه عبدالحسيني
690- فتانه عزیزی
691- فتانه مبینی
692- فتحیه زرکش یزدی
693- فخری شادفر
694- فدرا اسدخانی
695- فراست ناصری
696- فرح احمدی
697- فرح شایان
698- فرح قادرنیا
699- فرح کمانگر
700- فرح میرآغاسی
701- فرحناز آذزسا
702- فرحناز رسولی
703- فرحناز صمدی
704- فرخ چوبک
705- فرخنده جبارزادگان
706- فرخنده جعفری
707- فرزانه آرامش
708- فرزانه آیینی
709- فرزانه ایوبی
710- فرزانه بابایی
711- فرزانه راجی
712- فرزانه صمدی
713- فرزانه مبینی
714- فرزانه محجوب
715- فرساد فرهادی
716- فرشاد پارسیان
717- فرشته اکبر
718- فرشته امید
719- فرشته امینی
720- فرشته ذاکر
721- فرشته عسکریان
722- فرشته قمرين
723- فرشته لطفی
724- فرمهر منجزی
725- فرناز جوادیان
726- فرهاد علی‌نژاد
727- فرهنگ محمدی
728- فروزان احمدی
729- فروزان امیری
730- فروزان رحمانی
731- فروزان وفا
732- فروغ جلیلی
733- فروغ فکرت
734- فروه کریمی
735- فريده نيازى
736- فريده يزدی
737- فریبا پژوه
738- فریبا حیدری
739- فریبا خلیلی
740- فریبا راد
741- فریبا رسولی
742- فریبا صدر
743- فریبا فائز
744- فریبا قلی زاده
745- فریبا معمایی
746- فرید محمدی
747- فریدا سحر
748- فریده پورعبدالله
749- فریده کریمی
750- فریده مرادی
751- فریده میرزایی
752- فریدون زرگران
753- فریدون طایر فراهانی
754- فرین جلیلی
755- فهیم دشتی
756- فهیمه روبیول
757- فهیمه سلجوقی
758- فهیمه شیوا
759- فوزیه جلیلی
760- فوزیه خالصی
761- فوزیه یفتلی
762- فیروزه راد
763- قاسم رحمانی
764- قاضی نجلا ایوبی
765- قدرت اله محمدی
766- قدسیه طهماسب اشتری
767- قمر تکاوران
768- قمر فلاح
769- قمرگل امیری
770- قیوم احمدی
771- كمال نوراني
772- کاتیا سلماسی
773- کاظم علمداری
774- کامنوش خسروانی
775- کامیار جهانه
776- کاوه مرتضوی
777- کبرا سالاری
778- کبرا صفدری
779- کبری بلوچ
780- کبری حیدری
781- کتایون بابایی
782- کریم شاه میر
783- کریمه شفیع زاده
784- کلثوم حسینی
785- کلثوم گرجیان
786- کنعان داودی
787- کوشا اثیمی
788- کیا صبری
789- کیان احسانی راد
790- کیان دولت آبادی
791- کیمیا اکبریان
792- گردآفرید ملکی
793- گلاره کاکاوند
794- گلاله قربانی
795- گلالی اسمی
796- گلالی داوری بخشی
797- گلرخ جهانگیری
798- گلرخ نفیسی
799- گلغتی خیری
800- گوهر شمیرانی
801- گیتا سعید
802- گیسو جهانگیری
803- لطیفه سادات
804- لطیفه وهاب
805- ليلا اسدي
806- لیدیا خسروی
807- لیلا اصلانی
808- لیلا بندری
809- لیلا حسینی
810- لیلا رحمتی
811- لیلا زارعی
812- لیلا شعاع
813- لیلا نسیم
814- لیلی حسن پور
815- لیلی رحیم پورلقزی
816- م فدایی
817- مارال صفوی
818- مازیار حسنی
819- مازیار طاطائی
820- مانا بهرامی
821- ماندانا مقدم
822- مانی عظیم‌زاده
823- مبارک شریفی
824- مبینه ساعی
825- متین تلخابی
826- مجتبي محمدي
827- مجتبی آزادی
828- مجتبی سپهری
829- مجید عابدی
830- مجید عرفانی مقدم
831- مجید یوسفی
832- محبوبه احمدی
833- محبوبه پوکرت
834- محبوبه حسین زاده
835- محبوبه درستکار
836- محبوبه رئوف
837- محبوبه رزم شعار
838- محبوبه صداقتی
839- محبوبه عباسقلی زاده
840- محبوبه غلامی
841- محبوبه فرح زادی
842- محدثه تقی زاده
843- محدثه گل رنگ
844- محسن روزبهان
845- محسن سلیمانی صالح
846- محسن شیخی قمصری
847- محسن شیردل
848- محسن عبدی
849- محسن مختاری
850- محمد افجه
851- محمد افضلی
852- محمد پورحبیب
853- محمد تقی ذاتی
854- محمد توفیق فوزی
855- محمد حسن وند
856- محمد حسن يزدي زاده
857- محمد حسین سینا
858- محمد حسین محمدی
859- محمد داود حیدری
860- محمد رحیم رحیمی
861- محمد رحیمی
862- محمد رفعتی
863- محمد رمضانی فرخانی
864- محمد زمانی
865- محمد سعیدی رضوانی
866- محمد صادق علی اصغری
867- محمد صمدی
868- محمد عسگری
869- محمد علی غلامی نژاد
870- محمد علی نقی زاده
871- محمد فرجی
872- محمد قربانی
873- محمد گرجیان
874- محمد گلرنگ
875- محمد مبینی
876- محمد محمدی
877- محمد مظلومی
878- محمد مهدی جنتی
879- محمد مهدی کمال وند
880- محمد نیک عهد
881- محمدابراهیم کردی
882- محمداسماعیل ژیان
883- محمداصغر افضلی
884- محمدجواد یازرلو
885- محمدحسن صمدی
886- محمدرضا آهنى
887- محمدرضا جلائی‌پور
888- محمدرضا عبداللهی
889- محمدرضا مولایی
890- محمدعلی واعظی
891- محمدکریم آسایش
892- محمود بادوام
893- محمود حقیقت جوان
894- محمود طیبانی
895- مراد آزادی منش
896- مراد ظهرابی
897- مرتضی صارم
898- مرتضی قرائی
899- مرجان زهرانی
900- مرجان ظریفی
901- مرجان مغربی
902- مرجان وفا
903- مردین منصف
904- مرسده هاشمی
905- مرضیه احمدی
906- مرضیه رضا
907- مرضیه طباطبایی
908- مرضیه مهردادفر
909- مروه فهیم غوریانی
910- مريم زاهدان
911- مريم ميرزانژاد
912- مریم محمدی
913- مریم آل عمران
914- مریم افشار
915- مریم امی
916- مریم باقری
917- مریم باقی
918- مریم برزگر
919- مریم بهادری
920- مریم پیمانی
921- مریم تاجیک
922- مریم تدین
923- مریم جعفری
924- مریم حیدری
925- مریم دانشور
926- مریم دهقان
927- مریم رئیس دانا
928- مریم رحمانی
929- مریم رسولی
930- مریم زارعیان
931- مریم سعادت شمشیری
932- مریم شاوندی
933- مریم شعبانزاده
934- مریم شکری
935- مریم شهسواری
936- مریم صمدی
937- مریم ضیاء
938- مریم طالبی
939- مریم ظریف
940- مریم ظریفی
941- مریم عباسی
942- مریم عرفی
943- مریم علی زایی
944- مریم علیزاده
945- مریم غدیری
946- مریم قادری
947- مریم مانی
948- مریم مجدی
949- مریم محمدی
950- مریم مزروعی
951- مریم میر
952- مریم‌ نظام‌ ابادی
953- مریم نورستانی
954- مریم نیکمرد تهرانی
955- مریم هادی پور
956- مریم یاوری
957- مریم یحیوی
958- مریم یوسف زادگان
959- مزدک شریعتی
960- مژده نوری
961- مژگان امینی
962- مژگان توخی
963- مژگان خالقی
964- مژگان ساختمانگر
965- مژگان نظری
966- مسعود اشهدی
967- مسعود انصاری نو
968- مسعود بخشی
969- مسعود حسینی
970- مسعود طرزی
971- مسعود عشقی
972- مسعود فرهیخته
973- مسعود کریم نیا
974- مسعوده فراهی
975- مشوبا جمالی
976- مصدق نورزاد
977- مصطفی حبیبی
978- مصطفی محب کیا
979- مصطفی نصرتی
980- مصی سلامت
981- معصومه ابراهیمی
982- معصومه حیدری
983- معصومه خاوری
984- معصومه رحیمی
985- معصومه صفدری
986- معصومه صمدی
987- معصومه عباسی
988- مغفرت صمیمی
989- مقداد کریمی
990- ملاله حبیبی
991- ملالى احمدى
992- ملک واحدی
993- ملیحه رضایی
994- ملیحه کم گویان
995- ملیحه محمدی
996- ملیکا امین توکلی
997- منصور بهبهانی
998- منصور منصوری
999- منصور هادیان
1000- منصوره انتظارقائم
1001- منصوره جمال آبادی
1002- منصوره شجاعی
1003- منوچهر امیرخانی
1004- منیر بابایی
1005- منیره برادران
1006- منیره شیروانی
1007- منیره کریمی
1008- منیژه دهکردی
1009- منیژه عرفانی فر
1010- منیژه موذن
1011- مهتا بذرافکن
1012- مهتاب احمدی
1013- مهتاب حسن زاده
1014- مهتاب کم گویان
1015- مهتاب مدثر
1016- مهديه آهني
1017- مهدی شجاعی
1018- مهدی فخرزاده
1019- مهدی مصباحی
1020- مهدیس صادقی پویا
1021- مهدیه صفرپور
1022- مهدیه گلرو
1023- مهرآفاق مقیمی نیاکی
1024- مهران احمدی پور
1025- مهران براتی
1026- مهرانگیز شاهمرادی
1027- مهرانگیز منتظمی – دابونی
1028- مهرانگیز نیازی
1029- مهرداد شیخلو
1030- مهرداد عمادی
1031- مهردخت هاشمی
1032- مهرسان صفاریان
1033- مهرناز شیرازی عدل
1034- مهرنوش سروقد
1035- مهری صادقی
1036- مهریا پژواک
1037- مهسا امرآبادی
1038- مهسا تاجیک
1039- مهسا رضوی
1040- مهسا رهنما
1041- مهسا صباغی
1042- مهسا قره خانی
1043- مهسارجعتی
1044- مهشید پگاهی
1045- مهشید شمس الدین
1046- مهشید نجفی
1047- مهنا قزل لو
1048- مهناز پراكند
1049- مهنوش فریابی
1050- مهوش ثابت
1051- مهوش حیاتی
1052- مهین جعفری
1053- مهین فهیمی
1054- مهین قدرتی
1055- موسی داودی
1056- مولود حاجی‌زاده
1057- مولود رضازاده
1058- مونا خنده جام
1059- مونا معافی
1060- ميترا حیدری
1061- مينا اميني
1062- مينا شمسائى
1063- مينا يوسفى
1064- میترا اسمیت
1065- میترا بابایی
1066- میترا بحری
1067- میترا ریچارد
1068- میترا صفاری
1069- میترا علی ابوذر
1070- میترا فاضلی
1071- میترا قطب
1072- میترا مهریار
1073- میترا مهینی
1074- میثاق جعفری
1075- میثم صمدی
1076- میرا قربانی فر
1077- میراحمد سارم
1078- میرحیدر مطهر
1079- میلاد اعظم زاده
1080- میلاد علی نژاد
1081- مینا ارشی
1082- مینا بهروزی
1083- مینا جندقی
1084- مینا حدادیان
1085- مینا سعیدآبادی
1086- مینا صادقی
1087- مینا نژند
1088- مینا نصر
1089- مینو مرتاضی لنگرودی
1090- مینو میرمحمدصادقی
1091- مینوش صدوقیان‌زاده
1092- میهاب فرهنگیان
1093- نؤيده علمى
1094- نادیا سخی
1095- نادیه احمدی
1096- نادیه ناصری
1097- ناز شادمان
1098- نازنین عالمگیر
1099- نازیلا طوبایی
1100- نازیلا عبادی
1101- ناصر ایمانی راد
1102- ناصر تاجیک
1103- نام پروين كوهستان
1104- ناهيد نصرت
1105- ناهید افتخاری
1106- ناهید امینی
1107- ناهید برومند
1108- ناهید رشتچی
1109- ناهید محمد
1110- ناهید مطیع
1111- نجمه رحمانی
1112- نجمه قائدی زاده
1113- نجیبه صالحزاده
1114- نجیبه قانع
1115- ندا حیدری
1116- ندا خدادوست
1117- ندا عباسی
1118- نرجس رحمتی
1119- نرگس حکیمی
1120- نرگس شاهکار
1121- نرگس عافیت طلب
1122- نرگس فضلی
1123- نرگس محمدی
1124- نرگس مقدسیان
1125- نزهت امیرآبادیان
1126- نزهت بادی
1127- نسترن ربانی
1128- نسترن قیصری
1129- نسترن مسلمیان
1130- نسرين حسين پور
1131- نسرین بهمن پور
1132- نسرین جوادی
1133- نسرین طاعتیان
1134- نسرین طالب زاده
1135- نسرین عطایی
1136- نسرین ملکی
1137- نسرین منصور
1138- نسرین مینوی
1139- نسرین یقینی
1140- نسيم محمودى
1141- نسیبه اکرمی
1142- نسیرین بصیری
1143- نسیم باقری
1144- نسیم بنی کمالی
1145- نسیم حسینی شیروانی
1146- نسیم مقدم
1147- نسیما شیرزوی
1148- نسیمه صدری
1149- نصرت یزدانی
1150- نظیفه احمد الجیما
1151- نعیمه دوستدار
1152- نعیمه عبدالحسینی
1153- نغمه آرین
1154- نغمه آرین
1155- نفيسه اسحق زي
1156- نفیسه اکرمی
1157- نفیسه گرجیان
1158- نفیسه محمدپور
1159- نفیسه میرشمسی
1160- نگار انسان
1161- نگار بزرگمهر
1162- نگار حیدرزادە
1163- نگار واعظ زاده
1164- نگیتا محمدی
1165- نگین باقری
1166- نگین خلجی
1167- نورا بیانی
1168- نوری حبیبی
1169- نوشین احمدی خراسانی
1170- نوشین رضائی
1171- نوشین کشاورزنیا
1172- نوید چیتی
1173- نوید رضاییان
1174- نوید قدم پور
1175- نوید قدمی
1176- نيلوفر حامدی
1177- نیره انصاری
1178- نیره توکلی
1179- نیلوفر بارکزی
1180- نیلوفر بیضایی
1181- نیلوفر شفیع زاده
1182- نیلوفر صفدری
1183- نیلوفر عدنانی
1184- نیلوفر فتحی
1185- نیوشا معصومی
1186- هاجر امیری
1187- هاجر مرادی
1188- هادی آقازری
1189- هادی خانیکی
1190- هادی سینا
1191- هاشم ایمانیان
1192- هاشم رحیمی
1193- هاله پاینده جو
1194- هانیا عسگری
1195- هدی ایزدی
1196- هدی حامدی شهیدی
1197- هلیا توکلی
1198- هلیا عسگری
1199- هما اکبری
1200- هما سروری
1201- هما سعید
1202- هما سلطانی
1203- هما شفیع زاده
1204- هما هجرت
1205- همایون حیدری
1206- همایون شاهمرادی
1207- هنگامه خدادادی
1208- هوشنگ اسدی
1209- هوشنگ جاویدنیا
1210- هوشنگ علیمردانی
1211- هیرو شاد
1212- هیلا صفی
1213- واثق نرگس
1214- واحده خوش سیرت
1215- وحید اعتماد
1216- وحیده بیگلر
1217- وحیده جوهرچی
1218- وحیده دقیق
1219- ورانگه رحیم
1220- ولید فضلی
1221- ونوشه بحرانی
1222- وهاب محمدی
1223- ویان متوسل
1224- یاسمن سعیدی
1225- یاسمن صفی نیا
1226- یاسمن مهرالحسنی
1227- یحیی آزادی
1228- یحیی قاری
1229- یدالله حقپال نظری
1230- یدالله نظری
1231- یزدانبخش هنری
1232- یسنا صدیقی
1233- یغما فشخامی
1234- یگانه محسن یار
1235- یلدا فضلی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا