زنان در رسانه های اجتماعی

تقابل دو الله و ویرانی های برخواسته از آن!

«الله اکبر، صدای صلح است و دادخواهی، صدای آرامش است و اتحاد. الله اکبر دیگر صدای قتل، سنگسار، سر بریدن، انفجار مجسمه بودا، صدای تخریب پل و پلچک، سوزاندن مکتب و پرتاب راکت در گلوی وحشی طالب نیست. امشب و دیشب مردم افغانستان، با الله اکبر، چهره اصلی اسلام را به جهان نشان دادند».

در اساطیر یونان خدایگان بی شماری وجود دارند که هر کدام نماد و سمبولی از یک امر خیر یا شر هستند اما در باور مسلمانان الله تعالی یک است و شریکی برای آن نیست. الله اکبر از بزرگترین و مهم ترین شعارهای مسلمانان در زمان جنگ با کفار شمرده می شود. سر دادن این شعار، در بین مسلمانان حکایت از آغاز جنگ دارد. جنگی که برای آنان به منزله حیثیت و آبرو و غرورشان به حساب می آید.
سردادن این نعره از سوی شهروندان کشور به حمایت از نیروهای ملی افغان علیه طالبان در روزهای اخیر بازخوردهای گوناگونی را در صفحات اجتماعی داشته است. نعره ای که از سوی طالبان در جهاد استفاده می شود و به نام آن سر می برند، می کشند و چور و چپاول و غارت می کنند. نعره ای که در طول تاریخ اسلام برای برقراری عدالت و برابری و برادری سر داده شده ولی اکنون این نعره از سوی طالبان که خود را وارث اصلی و برحق اسلام می دانند در جهادشان مورد استفاده قرار می گیرند. اما بعد از حمله بالای شهر هرات و به ابتکار مردم هرات، شهروندان هرات به حمایت از نیروهای امنیتی بر علیه طالبان نعره تکبیر سر داده اند و بعد از آن شهروندان کابل و مزار نیز در مقابل گروه طالبان نعره تکبیر سر داده اند.
گفته می شود که سخنگوی طالبان در دوحه قطر مردم را از پیوستن به فراخوان الله اکبر شام سه شنبه در کابل منع نموده و گفته در صورت شناسایی این افراد از بین برده خواهند شد. اما در میان همه جنب و جوشی که در صفحات اجتماعی در استقبال از این فراخوان شده بود، منیره یوسف زاده در صفحه فیسبوک خود چنین نوشته: «الله اکبر، صدای صلح است و دادخواهی، صدای آرامش است و اتحاد. الله اکبر دیگر صدای قتل، سنگسار، سر بریدن، انفجار مجسمه بودا، صدای تخریب پل و پلچک، سوزاندن مکتب و پرتاب راکت در گلوی وحشی طالب نیست. امشب و دیشب مردم افغانستان، با الله اکبر، چهره اصلی اسلام را به جهان نشان دادند».
او در پاسخ به جواب ذبیح الله مجاهد که نوشته بود: «مجاهدین امارت اسلامی بیست سال است که تحت شعار الله اکبر با اشغال امریکایی و غلامان آن ها جهاد کرده اند. این شعار ماست، این شعار غلامان امریکایی و سیکولرها نیست. ملت مسلمان ما از شعارهای کاذب هراس ندارند، با غلامان بخاطر الله حساب و کتاب خواهد شد. ان شاءالله»، نوشته: «مطمئن باش! الله ما با خدای شما تروریستان طالب یکی نیست. خدای ما، خدای عشق است و آبادی و انسان دوستی. خدای تو، خدای جهل است و قتل است و ویرانی. مشوش نشو! ما هیچ وقت به مسیر پر جهالت شما حتی نیم نگاهی هم نخواهیم کرد».
هادی قطب زاده در جواب خانم یوسف زاده نوشته: «این سخنان کفری و جاهلانه را ترک کنید. خدا یک و یگانه است هیچ شریک در خدایی و ذات و صفات خداوند وجود ندارد. این همان هاست که داکتر اشرف غنی می گفت در زندان ها عدالت رعایت نشده و همه زندانیان از یک قوم هستند و اکنون شخص اشرف غنی از شرارت آنها به تنگ آمده است.
منوچهر ناصریان از دیگر کاربران فیسبوک در رابطه با نعره تکبیر نوشته: «یک طرف با همین جمله آدم می کشد، یک طرف با همین جمله ی کوتاه صلح می خواهد. این است پارادوکس روزگار نگون شده و وارونه این جغرافیا».
اما به راستی چند خدا بر این جهان حاکم است که باید این صداها را بشنود و به خواندگانش کمک و یاری برساند و اگر خدا یکی است با کدام طرف خواهد بود؟ هر دو طرف او را می خوانند و از او برای رسیدن به آرزو و هدف شان مدد می جویند و خدایی که در این میان می اندیشد که صدای کدام طرف را بشنود و کدام طرف را بر دیگری پیروز گرداند. طالبان با نعره تکبیر جهاد نموده و مسلمان، زن و کودک، پیر و جوان را می کشد و دیگری نیز او را خوانده و خواهان عدالت و توجه او است تا از این بلای خانمان سوز نجات پیدا کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا