افغانستان و جهان

در ولایت هلمند مقررات اداره و کمپیوتر به اعضای طالبان آموزش داده می‌شود

آموزش های مدرن و عصری از جمله آشنایی با کمپیوتر برای ده ها عضو طالبان که در بخش های اداری ولایت هلمند کار می کنند آغاز شده است.

بسیاری از اعضای طالبان در ادارات دولتی با آموزش های عصری آشنا نبوده و نمی توانند در زمینه های اداری فعالیت کنند، در عرصه های تهیه مکتوب‌های اداری، استعلام، اداره و پالیسی، تشکیلات و زمینه های دیگر آموزش خواهند دید.

حافظ رشید رییس اطلاعات و فرهنگ هلمند، به خبرگزاری زنان افغانستان گفت: “در لشکرگاه مرکز هلمند برای ده ها تن از اعضای طالبان که با کمپیوتر و اصول اداری آشنا نبودند، زمینه آموزش های سه ماهه عصری و مدرن تدارک دیده شده است.

او می گوید که در تلاش اند تا آنها را با کار و اصول اداری تنظیم نمایند تا توان و قابلیت برای کار و رهبری در ادارات مربوط را داشته باشند.

به گفته حافظ رشید به این کارمندان طالبان، برنامه (آفیس) نیز آموزش داده می شود تا امور اداری به طور منظم و عادی انجام شود.

مولوی محمد عضو طالبان از اشتراک کنندگان در این دوره آموزشی هم به گفت که این آموزش ها برای آشنایی «مجاهدین» با تکنالوژی بسیار مفید بوده و ابراز امیدواری کرد که زمینه برگزاری کورس های آموزشی دیگر نیز برای آنها مهیا شود تا بتوانند در ادارات دولتی به شیوه جدید کار کنند و با برنامه های کمپیوتری آشنایی بیشتری داشته باشند.

در شهر لشکرگاه ولایت هلمند این آموزش ها در حالی به طالبان تعلیم داده می شود که بسیاری از مردم تعلیم یافته و کارمندان دولتی دیگر که سال ها در کشور کار و روی آنها سرمایه گذاری شده بود اکنون بیکار شده و یا از کشور در حال فرار اند، بنابر این مسئولین حکومت جدید باید توجه خاصی به این قشر از جامعه نیز داشته باشند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا