راحله یار: دردا نه شباهتی به انسان داری/ نه خصلت اندکی به حیوان داری
راحله یار: دردا نه شباهتی به انسان داری/ نه خصلت اندکی به حیوان داری

شاعر معاصر افغانستان، در سال ۱۹۶۱ متولد ده افغانان کابل می باشد. شعرسرایی را در سن نوجوانی آغاز کرد و تحصیلکرده رشتۀ ادبیات دانشگاه کابل می باشد. راحله یار ازدواج کرده و چهار فرزند دارد، از دو دهه با خانواده در کشور آلمان زندگی می کند. نخستین مجموعه شعری اش (جوانه های سرود) در سال […]

شاعر معاصر افغانستان، در سال ۱۹۶۱ متولد ده افغانان کابل می باشد.
شعرسرایی را در سن نوجوانی آغاز کرد و تحصیلکرده رشتۀ ادبیات دانشگاه کابل می باشد.
راحله یار ازدواج کرده و چهار فرزند دارد، از دو دهه با خانواده در کشور آلمان زندگی می کند.
نخستین مجموعه شعری اش (جوانه های سرود) در سال ۱۳۷۰ توسط مطبعه دولتی کابل به نشر رسید که بیشتر سروده های آن در قالب غزل اند.
در سال های زندگی در غربت از او دو مجموعه ی شعر به نام های (دریا چرا ز گریه ی ما دم نمی زند) و (از تلخی ترانه) به نشر رسیده است.
نمونه ای از اشعار این شاعر بزرگ
طالب
دردا نه شباهتی به انسان داری
نه خصلت اندکی به حیوان داری
مرگِ تو و مرگِ مذهبِ ناجورت!
بیماری بی دوای وجدان داری
۱ اگست ۲۰۱۶
عمرِ خاکستری، کبود گذشت
زندگی در غبار و دود گذشت
بارِ دل روی شانه انبار است
هی؛ جوانی غمت چه زود گذشت
۲۴ جولای ۲۰۲۱
راحله یار