افغانستان و جهان

زنان در هرات برای حمایت از نیروهای امنیتی بسیج شده اند!

ده ها تن از زنان هرات برای حمایت از نیروهای امنیتی حمایت خودشان اعلام کردن مسلح شدن شان نمادین میباشد اما آنها با پختن غذا برای نیروهای امنیتی به آنها روحیه میدهند، این زنان در خانه محمد اسماعیل‌خان، فرمانده مقاومت مردمی جمع شده، تاکید دارند که در کنار مردان برای دفاع از شهر هرات آماده هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا