هنر و ادبیات

صحرا مانی: این جایزه را تقدیم زنانی می‌کنم که در کابل حماسه می‌آفرینند

صحرا مانی؛ فلم ساز:

دیشب جایزه‌ی بهترین فیلم مستند از جشنواره‌ی لوگانو در ایتالیا به فیلم هزار و یک زن چون من رسید. جشنواره در نظر داشت جایزه‌ی دیگری هم به نام جایزه‌ی شجاعت به من بدهد. من در تماسی با دست‌اندركاران جشنواره توضیح دادم که زن شجاع افغانستان را در جاده‌های کابل جستجو کنند. زنان شجاعی که امروزه در سرک‌های کابل برای آزادی تحصیل و نان مبارزه می‌کنند می‌دانند که ممکن است مجازات سختی در انتظارشان باشد، می‌دانند که ممکن است در جلوی چشم خانواده کشته شوند و یا به جرم ورزشکار بودن سرشان بریده ‌شود. با این همه‌، همچنان مبارزه می‌کنند.

واقعیت این است‌: منی که در خانه‌ی خود ایمن و راحت هستم و یک لقمه نان هم سر سفره ام هست می‌شرمم به جای زنی که چشم در چشم طالب برای آزادی تحصیل و نان می‌جنگد جایزه‌ی شجاعت بگیرم. من یک فیلمسازم و کارم را می‌کنم. اگر به فیلم من از نظر هنری جایزه می‌دهید می‌پذیرم و باور دارم کاری که می‌کنم انتخاب خودم بوده و با هر خطری که روبرو شد‌ه‌ام در راستای هدفم بوده و کسی منت‌دار من نیست. من این جایزه را تقدیم خاک پای زنانی می‌کنم که در کابل حماسه می‌آفرینند. و به ایشان می‌گویم شما تمام غرور تاریخ بی بندوبار ما هستید. درباره‌ی جمعی که در این سال‌ها خوردند و بردند و اکنون نیز در سراسر جهان مشغول خوردن و بردن و جایزه گرفتن اند چیزی نمی‌گویم. ذره‌ای شرافت و لحظه‌ای سر در گریبان بردن کافی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا