افغانستان و جهان

طالبان بدخشان و زنان با ماسک را هم اجازه ورود به شفاخانه ندادند

امروز گروه از طالبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در دهن درب شفاخانه ملکی شهر فیض آباد بدخشان ایستاده و برای زنان که چادری ویا هم برقه یا روبند عربی نداشتند اجازه ورود به شفاخانه را ندادند.

شفاخانه ملکی بدخشان که روزانه صد ها مریض از ولسوالی های مختلف این ولایت دارد امروز هیچ زنی بدون چادری در آن اجازه ورود را نداشت و مریض پایواز یا داکتر هرکسی که چادری یا هم روبند عربی نداشت طالبان به هیچ وجه برای شان اجازه ندادند که داخل شفاخانه بروند.

نوریه که پسر کوچکش در تب میسوزد پشت درب منتظر است و برای طالبان میگوید “حجاب منظم و ماسک در صورتم دارم لطفا اجازه بدهید پسرم را پیش داکتر ببرم او در تب میسوزد” اما طالبان به وی میگویند تا وقت چادری و روبند عربی نداشته باشد حق داخل شدن را ندارد.

نرگس یکی از مریضان که به این شفاخانه مراجعه کرده است میگوید: “زنان و دختران جوان زیادی در پشت دروازه شفاخانه منتظر بودند و اجازه میخواستند که داخل بروند ولی طالبان به هیچ کسی شان اجازه ندادند که داخل بروند و همه را تهدید کردند که اگر دیگر کسی را بدون چادری یا روبند عربی ببینند و اگر بالای شان غیر کردند حق شکایت را کسی ندارد.”

در همین حال ناجیه دانشجوی نرس قابلگی در بدخشان میگویند با آنکه در صنف های ما همه طبقه اناث است ولی باز هم طالبان داخل دانشگاه آمدند و اخطار دادند که اگر کسی دیگر بدون چادری و روبند عربی بود در اول که سرش فیر شد به ما مربوط نیست و بعدش دانشگاه را هم بسته میکنیم دیگر دل تان که میخواهید درس بخوانید یا خیر.

این در حالیست که روز به روز قیودات طالبان بیشتر شده میرود و زنان را به تنگنا می کشاند در ولایات مثل بدخشان همه روزه گشت زنی افراد امر به معروف و نهی از منکر طالبان جریان دارد و هرکسی حجاب دلخواه طالبان را نداشته باشد برایش ناسزا گفته میشود و تهدید به مرگ میشود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا