افغانستان و جهان

وقوع سه انفجار پی هم در شهر مزارشریف

منابع محلی از وقوع سه انفجار پی هم در مزارشریف خبر داده و میگویند دو انفجار پی هم در ناحیه دهم و یک انفجار در ناحیه پنجم همه در موتر های مسافر بری به وقوع پیوسته است.

شاهدان عینی میگویند آمار تلفات و زخمی ها خیلی زیاد است و در شفاخانه ها همه نیاز به خون دارند.

در همین حال محمد آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ وقوع هر سه انفجار را تایید کرده و میگوید دو انفجار پی هم در ناحیه دهم و یک انفجار در ناحیه پنجم بوده که در مورد تلفات آن هنوز جزئیات کامل در دست نیست.

شاهدان عینی میگویند محل انفجار اول و دوم در ایستگاه کانتینر ها از مربوطات حوزه‌ی دهم امنیتی شهر مزارشریف در موتر لینی مسافر بری نوع فلنکوچ و تونس بوده است.

این در حالیست که مکان انفجار اول و دوم مانند چندی قبل منطقه هزاره نشین و اکثریت مسافرین از مردم اهل هزاره بوده اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا