افغانستان و جهانصلح و امنیت

چهار تن از زنان فعال مدنی کشته شدند

اجساد بی جان چهار تن از زنان که از فعالان جامعه مدنی مزار شریف بودند در اطراف شهرک خالد ابن ولید شهر مزار شریف پیدا شد. در میان کشته شده گان جسد فروزان صافی یکی از فعالان جامعه مدنی و استاد یکی از دانشگاه های خصوصی شناسایی شد.

بستگان خانم صافی میگویند که فروزان در پی تماسی از آدرس نهادهای حقوق بشری جهت خروج پنهانی به خارج از افغانستان از خانه بیرون میشود و پس از گذشت ساعت ها هیچ تماسی از سوی فروزان پاسخ داده نمیشود.

پس از پیگیری جدی خانواده خانم صافی آنها جسد تیرباران شده او را از سردخانه شفاخانه مرکزی شهر مزار شریف بدست آوردند.

اخیرا بسیاری از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران بنا بر تهدیدات امنیتی توسط نهادهای بین المللی و کشورهای خارجی به بیرون از افغانستان انتقال داده میشوند اما در کنار این موضوع تهدیداتی نیز وجود دارد که گویا برخی از این زنان و فعالان مدنی و رسانه ای توسط شبکه های مخوف اختطاف و سپس کشته میشوند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا