افغانستان و جهانروزشمار زنان

طالبان، خدیجه آرین را به عنوان رئیس شفاخانه تدریسی شهرآرا تعیین کرد

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان:
براساس پیشنهاد سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، داکتر آرین به حیث رئیس شفاخانه تدریسی شهرآرا تعیین شده است.

خدیجه آرین در زمان حکومت پیشین نیز سمت هایی داشته است.

وی در حالی این سمت را از طالبان به عهده می گیرد، که پیش تر نیز داکتر «ملالی رحیم فیضی» از سوی طالبان به حیث رئیس شفاخانه تخصصی نسایی – ولادی «ملالی» گماشته شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا