شنبه, ۲۳ سرطان , ۱۴۰۳ | Saturday, 13 July , 2024
خانه نشینی و محرومیت از تحصیل؛ از نرفتن دختران به مکتب ۹۶۱ روز می‌گذرد 20 ثور 1403
خانه نشینی و محرومیت از تحصیل؛ از نرفتن دختران به مکتب ۹۶۱ روز می‌گذرد

خانه نشینی و محرومیت از تحصیل؛ از نرفتن دختران به مکتب ۹۶۱ روز می‌گذرد

بیش از دو سال از بسته شدن مکاتب دخترانه به روی دختران بالاتر از صنف شش در افغانستان می‌گذرد و ۹۶۱ روز می‌شود که دانش‌آموزان دختر مکتب نرفته و از حق تحصیل شان باز مانده اند.

مهربانو ۱۳۴ 28 حمل 1403
مهربانو

مهربانو ۱۳۴