پنجشنبه, ۴ اسد , ۱۴۰۳ | Thursday, 25 July , 2024
زنان در زندانهای طالبان وحشتناکترین شکنجه های غیر انسانی را تجربه می‌کنند. 10 حوت 1402
گزارش تحقیقی؛ شکنجه زنان در زندانهای طالبان

زنان در زندانهای طالبان وحشتناکترین شکنجه های غیر انسانی را تجربه می‌کنند.

بر اساس یک گزارش تحقیقی، زنان زندانی در زندانهای مخوف طالبان علی الرغم عدم دسترسی به عدالت خشونت و شکنجه های غیر انسانی ازجمله شلاق، ضرب وشتم، تعرض و تجاوز را تجربه کرده اند.