چهارشنبه, ۳ اسد , ۱۴۰۳ | Wednesday, 24 July , 2024
بررسی فرامین و احکام طالبان در حوزه‌ی زنان 13 حوت 1402
گزارش تحقیقی

بررسی فرامین و احکام طالبان در حوزه‌ی زنان

در این تحقیق به بررسی احکام و فرامین طالبان در حوزه زنان در دور دوم حاکمیت این گروه بر افغانستان پرداخته شده است و به صورت موضوعی به تبعات و پیامدهای این احکام و فرامین و تأثیرپذیری مردم این کشور به ویژه زنان از آنها، اشاره شده است.