دوشنبه, ۲۵ سرطان , ۱۴۰۳ | Monday, 15 July , 2024
نشست کمیته ولایتی انکشافی در بلخ راه‌اندازی شد.   29 ثور 1403
نشست کمیته ولایتی انکشافی در بلخ راه‌اندازی شد.  

نشست کمیته ولایتی انکشافی در بلخ راه‌اندازی شد.  

در نخستین نشست کمیته انکشافی ولایتی در سال جاری خورشیدی، فیصله صورت گرفت: تا برای فراهم‌آوری آب صحی آشامیدنی، ایجاد فرصت آموزشی برای کودکان گارگر در روی جاده، ساخت بندهای آب‌گردان کوچک و ایجاد مراکز درمانی در سال جاری تمرکز صورت گیرد.