پنجشنبه, ۴ اسد , ۱۴۰۳ | Thursday, 25 July , 2024
از افزایش چالش‌های اقتصادی تا کاهش معاشات کارمندان زن به پنج‌هزار افغانی 24 جوزا 1403
از افزایش چالش‌های اقتصادی تا کاهش معاشات کارمندان زن به پنج‌هزار افغانی

از افزایش چالش‌های اقتصادی تا کاهش معاشات کارمندان زن به پنج‌هزار افغانی

پس از نشر مکتوب ریاست عمومی اداره امور طالبان، مبنی بر کاهش معاشات کارمندان زن به پنج‌هزار افغانی شماری از زنان می‌گویند که آنان تنها نان آور خانواده‌شان هستند و تطبیق این فرمان رهبر طالبان جفای بزرگ به حق زنان سرپرست خانواده است.

بیش از ۷۰ فرمان هبت‌الله در مورد زنان 22 جوزا 1403
بیش از ۷۰ فرمان هبت‌الله در مورد زنان

بیش از ۷۰ فرمان هبت‌الله در مورد زنان

بخش زنان سازمان ملل متحد به تازه‌گی یک گزارشی را منتشر کرده است، تمام زحمات ۲۰ ساله زنان را رهبر گروه طالبان با صدور بیش از ۷۰ فرمان‌ در کمتر از سه سال به نابودی مواجه کرد.

از تعیین معاش کم تا نگرانی از افزایش مشکلات اقتصادی استادان زن در افغانستان 21 جوزا 1403
از تعیین معاش کم تا نگرانی از افزایش مشکلات اقتصادی استادان زن در افغانستان

از تعیین معاش کم تا نگرانی از افزایش مشکلات اقتصادی استادان زن در افغانستان

پس از آن که ریاست عمومی اداره امور افغانستان اعلان کرد که براساس فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان معاش تمام کارمندان زن به ۵هزار خواهد رسید، شماری از استادان زن در واکنش به این موضوع می‌گویند که با این مقدار معاش نمی‌توانند حتی نیازمندی‌های روزانه شان را تامین کنند.