پنجشنبه, ۴ اسد , ۱۴۰۳ | Thursday, 25 July , 2024
صنعت قالین‌بافی منبع درآمد برای زنان افغانستانی  21 حمل 1403
صنعت قالین‌بافی منبع درآمد برای زنان افغانستانی 

صنعت قالین‌بافی منبع درآمد برای زنان افغانستانی 

بخش زنان سازمان ملل در افغانستان(UN Women)، می‌گوید که درآمد ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون افغان متکی به قالین بافی می‌باشد و قالین های ساخته شده در افغانستان به دلیل کیفیت، زیبایی و هنر خود در سطح جهانی شهرت دارند.

دختران دانش‌آموز در کابل: برخلاف آرزوهای‌شان به خیاطی روی آورده‌اند 07 حمل 1403
دختران دانش‌آموز در کابل: برخلاف آرزوهای‌شان به خیاطی روی آورده‌اند

دختران دانش‌آموز در کابل: برخلاف آرزوهای‌شان به خیاطی روی آورده‌اند

با به‌قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان بر افغانستان، زنان و دختران از همه‌ی فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و تحصیلی طی فرمانی منع شدند.