دوشنبه, ۲۵ سرطان , ۱۴۰۳ | Monday, 15 July , 2024
شگوفه غفوری: طالبان مردم افغانستان مخصوصاً زنان را «گروگان» گرفته‌است 25 سرطان 1403
شگوفه غفوری: طالبان مردم افغانستان مخصوصاً زنان را «گروگان» گرفته‌است

شگوفه غفوری: طالبان مردم افغانستان مخصوصاً زنان را «گروگان» گرفته‌است

شگوفه غفوری فعال حقوق زن، می‌گوید که «حکومت نامشروع» طالبان مردم افغانستان مخصوصا زنان و دختران را «گروگان» گرفته‌است.

مسابقه کتابخوانی در ولایت بامیان برگزار گردید 03 سرطان 1403
مسابقه کتابخوانی در ولایت بامیان برگزار گردید

مسابقه کتابخوانی در ولایت بامیان برگزار گردید

مسابقه کتاب‌خوانی بین 280 تن در ولایت بامیان برگزار گردید.

تجلیل از ۱۹ می، روز فرهنگ‌ هزاره‌گی در افغانستان 30 ثور 1403
تجلیل از ۱۹ می، روز فرهنگ‌ هزاره‌گی در افغانستان

تجلیل از ۱۹ می، روز فرهنگ‌ هزاره‌گی در افغانستان

۱۹ می برابر است با روز فرهنگ هزاره‌گی. روز فرهنگ هزاره‌گی یک مناسبت مهم در تاریخ و فرهنگ افغانستان است‌ که به گرامی‌داشت از تاریخچه، هنر، زبان، ادبیات، موسیقی و سایر جنبه‌های فرهنگی مردم هزاره می‌پردازد. 

همایشی برای ستایش از کارنامه های یک شاعر ترک تبار راه اندازی شد. 20 ثور 1403
همایشی برای ستایش از کارنامه های یک شاعر ترک تبار راه اندازی شد.

همایشی برای ستایش از کارنامه های یک شاعر ترک تبار راه اندازی شد.

مخدوم قلی فراغی که نزدیک به سه قرن قبل در افغانستان می‌زیست، در حوزه فرهنگ و ادبیات ترکی به ویژه زبان ترکمنی فعالیت های چشم‌گیری انجام داده است. 

نگاه گذرا به بنﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی جامعه‌ی مرد سالار 30 حمل 1403
نگاه گذرا به بنﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی جامعه‌ی مرد سالار

نگاه گذرا به بنﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی جامعه‌ی مرد سالار

طرفداران حقوق زن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزﺷﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺮد ﺳﺎﻻر ﯾﺎ ﭘﺪر شاه پندار و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺗﻤﺪنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺸﻮق اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ، ﻣﻮرد بررسی و داوری ونقد ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ.