دوشنبه, ۲۵ سرطان , ۱۴۰۳ | Monday, 15 July , 2024
دوام دادگاه صحرایی توسط طالبان 05 سرطان 1403
دوام دادگاه صحرایی توسط طالبان

دوام دادگاه صحرایی توسط طالبان

دادگاه عالی تحت کنترول این گروه خبر می‌دهد که به روز سه‌شنبه، سه تن در ولایت پروان مجازات علنی فیزیکی شدند.